VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Ataskaitos ir planai

2021 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 

III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys
II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 
I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinių ataskaitų rinkinys 

2019 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita 
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2019 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas
Atsargų vertės pasikeitimas
Finansavimo sumų pokyčiai
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Aiškinamasis raštas

2019 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos ataskaitos

Alytaus turizmo informacijos centro 2021 metų veiklos ataskaita
Alytaus turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaita
Alytaus turizmo informacijos centro 2019 metų veiklos ataskaita