Darbo užmokestis

Viešosios įstaigos Alytaus turizmo informacijos centro darbuotojų nustatytasis vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

Direktorius

1

1682,00

1832,00

Vyr. buhalteris

0,5

590,00

684,00

Specialistas

2,125

987,00

1155,00

Valytoja

0,25

0,25MMA

0,25MMA