VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Nr. LT-PL-2S-165

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras kartu su partneriais iš Elko (Luko) miesto savivaldybės įgyvendino projektą „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas”, kurio tikslas buvo populiarinti kultūros ir gamtos paveldo objektus Elke ir Alytaus krašte. 
Įgyvendinant projektą buvo siekiama sukurti ir įgyvendinti rinkodaros bei viešinimo priemones, leidžiančias šiuolaikiškai ir moderniai pristatyti bendrai gamtos, kultūros paveldo objektus Elke ir Alytaus krašte. Projekto metu sukurtas skaitmeninis leidinys – e-knyga, kuri yra publikuojama projekto partnerių internetinėse svetainėse www.alytusinfo.lt ir www.elk.pl. Sukurtas ir Facebook paskyroje bei YouTube kanale patalpintas videoklipas, skirtas viešinti elektroninę knygą ir abiejų miestų objektus internete, buvo sukurti 2 reklaminiai skydeliai ir vyko Alytaus bei Elko kultūros ir gamtos paveldo objektų 1 mėnesio viešinimo kampanija internete Lietuvoje ir Lenkijoje. Videoklipas ir leidinys pristatyti turizmo parodose Vilniuje „Adventur 2019“ ir „TOUR SALON 2019“ Poznanėje. Jų  metu projekto partnerės turėjo galimybę ne tik reklamuoti kaimyninių šalių paveldo objektus, bet ir užmegzti naujus partnerystės ryšius. Parodos lankytojai buvo kviečiami dalyvauti žaidime, kurio metu ne tik gavo projekto metu pagamintus šiuolaikiškus viešinimo suvenyrus, bet ir sužinojo apie kultūros ir gamtos paveldo objektus Alytuje bei Elke. Projekto viešinimas vyko ir spaudoje (parengti 4 straipsniai), pagaminti 2 plakatai partnerių patalpose, 2 ištraukiami mobilūs stendai, kurie naudoti ir turizmo parodose.
2019 m. vasario 21 d. Alytaus kraštotyros muziejuje vyko baigiamoji projekto „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” (Nr. LT-PL-2S-165) konferencija, kurioje dalyvavo 50 kultūros, gamtos, turizmo, sporto ir rekreacijos, viešinimo ir kitose su turizmo skatinimu susijusiose srityse dirbančių žmonių iš Alytaus ir Elko. Konferencijoje buvo pristatyti projekto rezultatai, vyko labai įdomios teminės paskaitos.

 Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto pradžia 2018-04-01.
Bendras projekto biudžetas 49986,70 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 42488,69 Eur. VšĮ Alytaus turizmo informacijos centrui tenkanti dalis – 25170,85 Eur, iš kurių ERPF lėšos – 21395,22 Eur.

Vykdant projektą „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” (Nr. LT-PL-2S-165) Alytaus turizmo informacijos centras parengė reklaminį klipą, pristatantį Alytaus ir Elko kultūros ir gamtos paveldo objektus. Klipą peržiūrėti  galima „Facebook“ paskyroje – www.facebook.com/Elk.Alytus  arba You Tube kanale www.youtube.com/watch?v=vkktr4klsas.
Projekto „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” (Nr. LT-PL-2S-165) metu parengtą elektroninę knygą apie 34 Alytaus ir 26 Elko kultūros ir gamtos paveldo objektus galite rasti čia: www.alytusinfo.lt/editable-separated/id-167

Projekto pristatymą rasite čia.

Naujienos:
www.alytusinfo.lt/naujienos/sukurtas-reklaminis-klipas-pristatantis-alytaus-ir-elko-luko-kulturos-ir-gamtos-paveldo-objektus/

www.alytusinfo.lt/naujienos/projekto-paveldui-draugisko-turizmo-lietuvos-ir-lenkijos-pasienyje-skatinimas-partneriu-susitikimas-1/

www.alytusinfo.lt/naujienos/projekto-paveldui-draugisko-turizmo-lietuvos-ir-lenkijos-pasienyje-skatinimas-partneriu-susitikimas

www.alytusinfo.lt/naujienos/alytaus-turizmo-informacijos-centras-dalyvavo-tarptautineje-parodoje-adventur-2019

www.alytusinfo.lt/naujienos/alytaus-turizmo-informacijos-centras-dalyvavo-tarptautineje-parodoje-tour-salon-2019-1

www.alytusinfo.lt/naujienos/alytaus-ir-elko-kulturos-ir-gamtos-objektai-buvo-pristatyti-konferencijoje

 

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras įgyvendina projektą „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” (Nr. LT-PL-2S-165). Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Elko (Luko) miesto savivaldybės. Projekto tikslas – bendras kultūros ir gamtos paveldo objektų populiarinimas Elke ir Alytuje.
Įgyvendinant projektą bus siekiama sukurti ir įgyvendinti rinkodaros bei viešinimo priemones, leidžiančias šiuolaikiškai ir moderniai pristatyti bendrai gamtos, kultūros paveldo objektus Elke ir Alytaus krašte. Projekto metu bus sukurta e-knyga (skaitmeninis leidinys), kuris bus publikuojamas projekto partnerių internetinėse svetainėse, bus dalyvaujama turizmo parodose Vilniuje ir Poznanėje, kurios yra svarbiausios turizmo parodos šalyse ir kuriose projekto partnerės turės galimybę ne tik reklamuoti šalių paveldo objektus, bet ir užmegzti naujus partnerystės ryšius. Bus sukurtas videoklipas, viešinimo kampanija internete, pagaminti šiuolaikiški viešinimo suvenyrai, organizuota konferencija Alytuje. Projekto rezultatas – Alytaus ir Elko kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas, naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimas.
Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto pradžia 2018-04-01.
Bendras projekto biudžetas 49986,70 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 42488,69 Eur. VšĮ Alytaus turizmo informacijos centrui tenkanti dalis – 25170,85 Eur, iš kurių ERPF lėšos – 21395,22 Eur.