VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Veiklos sritys

Viešosios įstaigos Alytaus turizmo informacijos centro steigėjas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba. Įstaigos dalininke 2004 m. gruodžio 24 d. tapo Alytaus rajono savivaldybės taryba. 2010 m. rugsėjo mėn. buvo įregistruotas VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro Daugų filialas. Informacija turistams Dauguose teikiama Daugų seniūnijos patalpose.

Įstaigos misija: rengti, teikti ir platinti patikimą ir patrauklią  informaciją apie Alytaus krašto turizmo paslaugas, išteklius ir vietoves, skatinant vietinio ir atvykstamojo turizmo plėtrą. Turizmo informacijos paslaugų teikimas yra reglamentuotas LR Turizmo įstatyme.

Pagrindinės turizmo informacijos centro funkcijos yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves; leisti ir platinti turistinius ir kartografinius leidinius; teikti duomenis Nacionalinei turizmo informacijos sistemai.
Alytaus turizmo informacijos centre yra sukaupti ir pastoviai atnaujinami bei papildomi duomenys apie lankytinas vietas, kultūros paveldo objektus, apgyvendinimo ir maitinimo įstaigas, turizmo paslaugas, renginius ir kt.

Alytaus TIC vykdo šią veiklą:
• Renka ir teikia nemokamą informaciją apie turizmo produktus ir paslaugas Alytaus mieste ir rajone;
• Tvarko ir teikia turizmo paslaugų ir išteklių duomenis VšĮ „Keliauk Lietuvoje“;
• Rengia, leidžia ir platina turistams skirtus informacinius ir kartografinius leidinius apie Alytaus regioną, užsako ir platina populiarinančius suvenyrus;
• Tvarko informaciją interneto svetainėje www.alytusinfo.lt;
• Pristato Alytaus kraštą turizmo parodose;
• Vykdo turizmo informacijos sklaidą (teikia informaciją specializuotiems leidiniams, VšĮ „Keliauk Lietuvoje“, turizmo informacijos centrams Lietuvoje ir užsienyje, kelionių organizatoriams, specializuotoms interneto svetainėms ir kt.);
• Vykdo turistų apklausas;
• Konsultuoja turizmo verslo atstovus;
• Dalyvauja rengiant ir (ar) vykdant savivaldybių,  regiono,  nacionalinius ir tarptautinius turizmo projektus ir plėtros programas;
• Organizuoja ekskursijas po Alytaus kraštą;
• Prekiauja turistiniais leidiniais, ekskursijomis, suvenyrais, dovanų kuponais.