Projektai

Vykdomi projektai

Viešoji įstaiga Alytaus turizmo informacijos centras įgyvendina projektą „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” (Nr. LT-PL-2S-165) Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Elko (Luko) miesto savivaldybės. Projekto tikslas – bendras kultūros ir gamtos paveldo objektų populiarinimas Elke ir Alytuje.
Įgyvendinant projektą bus siekiama suskurti ir įgyvendinti rinkodaros bei viešinimo priemones, leidžiančias šiuolaikiškai ir moderniai pristatyti bendrai gamtos, kultūros paveldo objektus Elke ir Alytaus krašte. Projekto metu bus sukurta e-knyga (skaitmeninis leidinys), kuris bus publikuojamas projekto partnerių internetinėse svetainėse, bus dalyvaujama turizmo parodose Vilniuje ir Poznanėje, kurios yra svarbiausios turizmo parodos šalyse ir kuriose projekto partnerės turės galimybę ne tik reklamuoti šalių paveldo objektus, bet ir užmegzti naujus partnerystės ryšius. Bus sukurtas videoklipas, viešinimo kampanija internete, pagaminti šiuolaikiški viešinimo suvenyrai, organizuota konferencija Alytuje. Projekto rezultatas – Alytaus ir Elko kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas, naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimas.
Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto pradžia 2018-04-01.
Bendras projekto biudžetas 49986,70 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 42488,69 Eur. VšĮ Alytaus turizmo informacijos centrui tenkanti dalis – 25170,85 Eur, iš kurių ERPF lėšos – 21395,22 Eur.

 

Įvykdyti projektai

Alytaus turizmo informacijos centras įgyvendino projektą „Dviračių turizmo ir informacinės sistemos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione plėtra“ (Nr. LLB-2-210). Projekto pagrindinis partneris Birštono savivaldybės administracija.  Projekto partneriai VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, Baltarusijos visuomeninio susivienijimo „Respublikinė turizmo ir sporto sąjunga“ Gardino srities skyrius,  Gardino srities vykdomasis komitetas bei Ašmenos rajono vykdomas komitetas. Projekto tikslas – prisidėti prie palankios aplinkai ir turizmui aplinkos kūrimo Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione bei didinti šio regiono patrauklumą. Projekto metu Alytuje ir Alytaus rajone buvo pastatyti informaciniai stendai su žemėlapiais bei informacija apie lankomus objektus ir nuorodos į lankytinas vietas. Buvo išleisti 3 bendri leidiniai, pristatantys dviračių maršrutus bei regioną, projekto partneriai dalyvavo turizmo parodose Gardine, Vilniuje ir Minske. Bendra projekto vertė – 705 397 eurai, iš kurių Europos Sąjungos paramos lėšos sudarė 634 857 eurus. Projekto vertė Alytaus mieste ir rajone – 114925 eurai, iš kurių Europos Sąjungos paramos lėšos sudaro 103432,5 eurus.  Jo trukmė  – 18 mėnesių.

Projektas „Dviračių turizmo ir informacinės sistemos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione plėtra“ vykdytas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės  Lietuvos, Latvijos  ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, kurį remia Europos Sąjunga.

Projekto įgyvendinimas