VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Nr. LLB-2-210

Alytaus turizmo informacijos centras įgyvendino projektą „Dviračių turizmo ir informacinės sistemos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione plėtra“ (Nr. LLB-2-210). Projekto pagrindinis partneris Birštono savivaldybės administracija.  Projekto partneriai VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras, Baltarusijos visuomeninio susivienijimo „Respublikinė turizmo ir sporto sąjunga“ Gardino srities skyrius,  Gardino srities vykdomasis komitetas bei Ašmenos rajono vykdomas komitetas. Projekto tikslas – prisidėti prie palankios aplinkai ir turizmui aplinkos kūrimo Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione bei didinti šio regiono patrauklumą. Projekto metu Alytuje ir Alytaus rajone buvo pastatyti informaciniai stendai su žemėlapiais bei informacija apie lankomus objektus ir nuorodos į lankytinas vietas. Buvo išleisti 3 bendri leidiniai, pristatantys dviračių maršrutus bei regioną, projekto partneriai dalyvavo turizmo parodose Gardine, Vilniuje ir Minske. Bendra projekto vertė – 705 397 eurai, iš kurių Europos Sąjungos paramos lėšos sudarė 634 857 eurus. Projekto vertė Alytaus mieste ir rajone – 114925 eurai, iš kurių Europos Sąjungos paramos lėšos sudaro 103432,5 eurus.  Jo trukmė  – 18 mėnesių.

Projektas „Dviračių turizmo ir informacinės sistemos Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regione plėtra“ vykdytas pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės  Lietuvos, Latvijos  ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, kurį remia Europos Sąjunga.

Projekto įgyvendinimas