Atkurtos Lietuvos 100-mečio pėdsakais Alytaus mieste

Atkurtos Lietuvos 100-mečio pėdsakais Alytaus krašte

2018 m. Lietuva minėjo atkurto valstybingumo 100-metį, su šia data glaudžiai susijęs Alytaus kraštas. Alytuje 1919 m. vasario 13 d. žuvo pirmasis Nepriklausomybės kovų karininkas – Antanas Juozapavičius. Apylinkėse vyko įnirtingos kovos dėl Lietuvos laisvės. Daugelis šių vietų yra deramai įamžintos, po jas ir norime pakviesti pakeliauti.
Maršrutas Alytaus mieste - spauskite čia.

Maršrutas

1
Paminklas „Laisvės angelas“
Skulptūros ir paminklai

Paminklas pastatytas 1929 m. Įspūdingos 13 metrų aukščio paminklo (9 metrų postamentas ir 4 metrų trimituojantis angelas) autorius – Antanas Aleksandravičius. Pasakojama, kad pozuoti skulptorius prikalbinęs jaunutę gimnazijos mokytoją. Beje, pats skulptorius vedė beveik sulaukęs 60-ies,  užaugino sūnų ir dukrą.Laisvės angelas – tai pagarbos ir atminimo ...

< 10 min.
130 m
2
Šaulių namai
Istoriniai statiniai

1938 m. baigti statyti modernūs, erdvūs Antano Juozapavičiaus – pirmojo karininko, žuvusio nepriklausomybės kovose, – vardo šaulių namai vadinti kurhauzu (tuo metu Alytus turėjo miesto kurorto statusą). Pirmame aukšte buvo įrengta didelė salė su scena, vestibiulis, valgykla bei veranda. Čia įsikūrusiame restorane vakarais grojo džiazas. Tai buvo vienas ...

< 10 min.
370 m
3
Alytaus kraštotyros muziejus
Muziejai ir galerijos

Alytaus kraštotyros muziejus miesto inteligentų iniciatyva buvo įkurtas 1928 m. Šiandien jame saugoma beveik 100 tūkst. eksponatų – tai istorinė, etnografinė ir archeologinė medžiaga, patekusi į muziejaus fondus iš visų Pietų Lietuvos rajonų. Modernios ir interaktyvios ekspozicijos išradingai pasakoja krašto istoriją. Alytaus ...

< 10 min.
110 m
4
Lietuvos karių savanorių kapai Alytuje
Laidojimo vietos

Alytuje prie Angelų Sargų bažnyčios esančiose kapinėse palaidota 114 Lietuvos savanorių, žuvusių kovose už nepriklausomybę, jų atminimui pastatytas bendras paminklas-kryžius. Kapų kompleksas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Nuotraukų autorė B. Malaškevičiūtė
...

< 1 min.
79 m
5
Mokytojo, šaulio, savanorio Juozo Bloznelio kapas
Laidojimo vietos

1922-09-01 J. Bloznelis paskirtas netoli demarkacinės linijos esančio Uciekos k. susikūrusios pradinės mokyklos vedėju. Mokyklos įsteigimas labai nepatiko lenkų pasienio sargybiniams. Mokytojas J. Bloznelis su mokiniais 1923 m. ruošėsi minėti Vasario 16-ąją. Vasario 8 d. apie 3-4 val. ryto Uciekos k. gyventojus prikėlė į langus ir duris daužydamiesi lenkų kareiviai. Jie ...

6
Rėklaičių šeimos kapo antkapinis paminklas
Laidojimo vietos

Čia palaidoti Simonas ir Teofilė Rėklaičiai (sūnus Mikas tarpukario Lietuvoje tapo Lietuvos kariuomenės generolu, Vladas ir Antanas Rėklaičiai Lietuvos kariuomenės pulkininkais, Kazimieras tapo agronomu ir dirbo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje docentu, dukra Juzefa mokytoja, kiti - ūkininkai). Paminklą suprojektavo S. ir T. Rėklaičių anūkas Vaclovas Rataiskis - Ratas ...

< 1 min.
48 m
7
Karininko Antano Juozapavičiaus kapas
Laidojimo vietos

Antanas Juozapavičius, pirmasis Lietuvos Nepriklausomybė kovų karininkas žuvęs mūšiuose. 1919 m. vasario 13 d. jis buvo nušautas Alytuje. A.Juozapavičiaus kapas yra Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. Čia karininkas palaidotas ne iš karto. Jis buvo nušautas ant miesto tilto. Tuo laiku viena Alytaus dalis (kairėje Nemuno pusėje) ...

8
Paminklas Dzūkijos šauliams, žuvusiems už Lietuvos laisvę
Skulptūros ir paminklai

1999 metų vasarą Lietuvos šaulių sąjungos įkūrimo 80-ųjų metinių proga Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje šauliai pastatė paminklą iš akmenų, surinktų iš įvairių Dzūkijos vietovių, visiems žuvusiems už Lietuvos laisvę šauliams atminti.
Nuotraukų autorė B. Malaškevičiūtė
...

< 1 min.
69 m
9
Atminimo lentos kovotojams už Lietuvos laisvę
Skulptūros ir paminklai

2017 m. vasario 16 d. Alytuje ant Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriaus tvoros buvo atidengtos lentos, kuriose įrašyta 25 Alytaus valsčiaus Vyties kryžiaus kavalierių ir 56 savanorių, kovojusių Lietuvos nepriklausomybės kovose, pavardės.

Pirmosios nuotraukos autorius Z. Šilinskas, kitos - iš Alytaus TIC archyvo

...

< 10 min.
490 m
10
Paminklas karininkui Antanui Juozapavičiui
Skulptūros ir paminklai

1989 m. miesto tiltui sugrąžintas karininko Antano Juozapavičiaus pavadinimas. Tais pat metais prie tilto pastatytas paminklas A. Juozapavičiui atminti (autoriai – V. Jarutis, K. Babravičius, P. Maločka, V. Valentinavičius).

Nuotraukos autorė B. Malaškevičiūtė

11
Antano Juozapavičiaus tiltas
Tiltai

Pirmasis tiltas per Nemuną Alytuje buvo pastatytas 1909 m. Jis buvo medinis. Mieste 1911 m. kilęs didelis gaisras pasiglemžė didžiąją dalį miesto statinių, nukentėjo ir medinis miesto tiltas. 1915 m., Pirmojo pasaulinio karo metu, iš Alytaus traukdamasi carinė armija jį susprogdino. Miestą užėmę vokiečiai tiltą atstatė, jis taip pat buvo medinis. 1919 m. vasario 13 d., ...