VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Karininko Antano Juozapavičiaus kapas

Laidojimo vietos, Alytus

Kontaktai

Antanas Juozapavičius, pirmasis Lietuvos Nepriklausomybė kovų karininkas žuvęs mūšiuose. 1919 m. vasario 13 d. jis buvo nušautas Alytuje, ant miesto tilto per Nemuną. A. Juozapavičiaus kapas yra Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. Čia karininkas palaidotas ne iš karto. Tuo laiku viena Alytaus dalis (kairėje Nemuno pusėje) priklausė bolševikams, kita (dešiniame Nemuno krante) – jau buvo mūsiškių. Lietuvos savanoriams teko kuo greičiau kūną pernešti į mūsų pusę, kad priešai to nepadarytų pirmieji. Vieni šaltiniai nurodo, kad A. Juozapavičius laikinai buvo palaidotas Šv. Liudviko bažnyčios šventoriuje, kiti – jog pradžioje Kreivosios gatvės daržuose, po to šventoriuje. Atkovojus visą Alytų A. Juozapavičius su visomis iškilmėmis buvo perlaidotas Šv. Angelų Sargų bažnyčios šventoriuje. 1922 m. rugpjūčio 20 d. iškilmingai atidengtas paminklas, kuriame nurodyta, kad karininkas žuvo vasario 14 dieną. Į paminklo atidengimo ceremoniją atvažiavo Lietuvos prezidentas Aleksandras Stulginskis, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas, eilė aukšto rango valdininkų ir karininkų, sugužėjo nemažas vietinės visuomenės pulkas. Šį įvykį plačiai nužvelgė ir to meto spauda. Dienraštis „Lietuva“ rašė: „Po pamaldų, kurias atlaikė įgulos kapelionas paminklą pašventino ir 12 val. Valstybės Prezidentas A. Stulginskis paminklą atidarė. Atidarymo metu aukštai skraidė orlaiviai.“ Paminklas apibūdintas taip: „Turi akmeninę papėdę (pjedestalą) ant kurio pastatytas iš artilerijos šovinių kryžius; iš priekio į pjedestalą įmūrytas kulkosvaidžio skydas, ant kurio yra parašas, žemiau gi a.a. karinin. Juozapavičiaus atvaizdas ir Vyties kryžius. Paminklas aptvertas grandimi. Paminklą suprojektavo I-ojo pulko karininkai. Įspūdžio paminklas visiems daro juo gražiausio, ištikrųjų geresnio, gražesnio šiomis vis dar sunkiomis pulko gyvenimo aplinkybėmis, paminklo ir nebūtų buvę galima. Garbė ir visos visuomenės padėka I-jo Gedimino pulko kariams už jų – taip gražaus ir kilnaus sumanymo vykdymą!“. 
A. Juozapavičiaus kapas įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Savanorių g., Alytus
GPS: 54.398993, 24.050517 (WGS)

Nuotraukų autorė B. Malaškevičiūtė

Atsiliepimai

Komentuoti