VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Mokytojo, šaulio, savanorio Juozo Bloznelio kapas

Laidojimo vietos

1922-09-01 J. Bloznelis paskirtas netoli demarkacinės linijos esančio Uciekos k. susikūrusios pradinės mokyklos vedėju. Mokyklos įsteigimas labai nepatiko lenkų pasienio sargybiniams. Mokytojas J. Bloznelis su mokiniais 1923 m. ruošėsi minėti Vasario 16-ąją. Vasario 8 d. apie 3-4 val. ryto Uciekos k. gyventojus prikėlė į langus ir duris daužydamiesi lenkų kareiviai. Jie sumušė gyventojus: Tadą Sinkevičių, Aleksandrą Radeckį, Joną Baltuškonį, senuką Jovaišą, suradę apsinakvojusius žydus juos sumušė, apiplėšė. Įsibrovę į mokytojo J. Bloznelio namus 3 ginkluoti lenkai kareiviai išvilko jį iš lovos, išsivarė, pervedė per demarkacinę liniją, kankino ir prie Žiogelių kaimo nužudė šūviu į galvą. Mokytojo kūną pakišo po Nemuno ledu. Tų pačių metų pavasarį Nemuno srovė išplovė J. Bloznelio kūną ties Alytumi, kur ir buvo palaidotas. Jo kapas įtrauktas į Nekilnojamųjų vertybių registrą.

Nuotraukų autorė B. Malaškevičiūtė

Atsiliepimai

Komentuoti