VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Rėklaičių šeimos kapo antkapinis paminklas

Laidojimo vietos, Alytus

Čia palaidoti Simonas ir Teofilė Rėklaičiai (sūnus Mikas tarpukario Lietuvoje tapo Lietuvos kariuomenės generolu, Vladas ir Antanas Rėklaičiai Lietuvos kariuomenės pulkininkais, Kazimieras tapo agronomu ir dirbo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje docentu, dukra Juzefa mokytoja, kiti - ūkininkai). Paminklą suprojektavo S. ir T. Rėklaičių anūkas Vaclovas Rataiskis - Ratas (1910-1973). Bareljefinių kompozicijų autorius - skulptorius Vytautas Kašuba (1915-1997). Šis antkapinis paminklas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Nuotraukų autorius M. Černiauskas (publikuojama www.kpd.lt)

Atsiliepimai

Komentuoti