Piliakalnių legendų keliais

Alytaus kraštas įdomus ne vien nuostabia gamta, bet ir savo istorine praeitimi. Šio maršruto pagrindiniai objektai – piliakalniai – Dainavos krašto istorijos liudininkai, menantys šimtmečiais trukusias mūsų protėvių kovas už savo žemę, laisvę, pagonių tikėjimą.
Alytaus mieste ir rajone saugomi 24 piliakalniai. Dar 4 piliakalniai neįtraukti į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, 1 (Bundorių kaime) neseniai surastas ir laukia mokslininkų piliakalnio statuso patvirtinimo.
Šiame maršrute aprašyti ne visi piliakalniai (tačiau pateikiamas visų sąrašas), o tie, kurie pritaikyti lankymu, lengvai  surandami, nurodomi ir greta šalia esantys lankytini objektai.

Maršrutas

1
Žuvinto biosferos rezervatas
Saugomos teritorijos

Didžiausia Lietuvoje šlapynė - Žuvinto pelkė su Žuvinto ežeru, yra tikra laukinių paukščių ir neliestos gamtos karalija.

Nendrėmis ir švendrais apaugusiame sekliame Žuvinto ežere peri vienos gausiausių šalyje didžiųjų baublių, nendrinių lingių, plovinių vištelių populiacijos, aptinkama daugybė kitų įdomių rūšių. ...

< 10 min.
4.4 km
2
Bambininkų piliakalnis
Piliakalniai

Bambininkų piliakalnis, kai kuriems geriau žinomas Ąžuolų Rago, Dembavaragio arba Ąžuolinių vardais. Legenda pasakoja, kad ant jo palaidotas paskutinis šios apylinkės Perkūno garbintojas Demburis. Jam dar gyvam esant čia buvusi iškasta duobė, kurioje jį palaidojo. Čia pasibaigę jo vargai, todėl ir piliakalnį pavadinę Dambavargiu. Dar pasakojama, kad šį ...

< 10 min.
7 km
3
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Bažnyčios

2020 m. Simnas paskelbtas mažąją Lietuvos kultūros sotine.
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia švenčia 500 metų jubiliejų.

Pastatyta 1520 m. LDK maršalkos ir Simno valdytojo Jono Zabžezinsko rūpesčiu. XVIII a.  paaukštintas bažnyčios bokštas, pastatyta presbiterija, šoninės koplyčios, emporos, šiaurinė ...

15 min.
14 km
4
Kaukų ir Obelytės piliakalniai
Piliakalniai

Netoli Miroslavo, Peršėkės upelio kairiajame krante, yra Kaukų ir Obelytės piliakalnių kompleksą sudaro skirtinguose kaimuose atsidūrę du piliakalniai, papilys ir papėdės gyvenvietė. Pagrindinis piliakalnis (Kaukai) įrengtas Peršėkės kairiojo kranto vingyje esančioje aukštumoje. Dešiniajame krante – aukštumos kampe – įrengtas kitas ...

< 10 min.
8 km
5
Papėčių piliakalnis
Piliakalniai

Tarp Obelijos ir Metelio ežerų yra  Papėčių piliakalnis – tai pailga 7–10 m. aukščio kalva, nuo kurios atsiveria vaizdas į didžiuosius Dzūkijos ežerus: Obeliją, Metelį ir Dusią. Senoliai pasakoja, jog piliakalnio rytiniame šlaite buvo išlindęs grandinės galas. Vieną dieną susirinko žmonės ir ją traukė. Grandinė trūko ir galas įlindo į ...

< 10 min.
9 km
6
Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia
Bažnyčios

Miroslavo parapija įkurta 1744 m. 1763 m. Miroslave buvo pastatyta medinė bažnyčia ir marijonų vienuolynas. 1835 m. ji sudegė, vietoj jos buvo pastatyta laikina, o 1847 m. – nauja mūrinė bažnyčia ir vienuolyno rūmai. Čia marijonai įsteigė mokyklą. 1864 m. vienuolynas uždarytas, kunigas marijonas Vincentas Grincevičius už išeinančiųjų į 1863 m. sukilimą ...

< 1 min.
970 m
7
Olakalnis su koplyčia
Mitologinės vietos

Buvęs aukų kalnas Olakalnis dar vadinamas Šauliakalniu yra Bendrių kaime. Ant šio kalno stovinti balta koplyčia vaizduojama Miroslavo herbe. Kada ji buvo pastatyta ir kas pastatė sunku atsakyti – ant keturių mūrų stulpų, užsibaigiančių mūro skliautais, buvo uždengtas stogas, o viduje į žemę įkastas medinis kryžius. Pasakojama, kad pagonybės laikais čia ...

< 10 min.
7 km
8
Žilvios piliakalnis
Piliakalniai

Pupasodžio kaime, beržų apsuptyje, pasislėpęs Žilvios piliakalnis, vadinamas Pupasodžio. Manoma, kad piliakalnis buvo gerai įtvirtintas ir įėjo į lietuvių Nemuno gynybinę sistemą. Legenda pasakoja, kad dėl bailumo buvo užkeikta septyniasdešimt čia tvirtovėje buvusių kareivių, kurie Švento Jono naktį išeina ant kalno zuikiais pasivertę. Medžiotojai ...

< 10 min.
3.8 km
9
Dirmiškių piliakalnis
Piliakalniai

Dirmiškių piliakalnis įrengtas bevardžio upelio kairiajame krante esančioje aukštesnėje vietoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės pietų kryptimi su kultūriniu sluoksniu. Ji iš visų pusių apjuosta 10-24 m pločio pylimu, kurio išorinis šlaitas yra iki 7 m aukščio. Pylimas gerai išlikęs, jam tvirtinti naudoti akmenys. ...

15 min.
18 km
10
Radžiūnų piliakalnis
Piliakalniai

Radžiūnų piliakalnis stūkso Nemuno kairiajame krante, prie nuostabių Kirmijos upelio šlaitų, pačiame Vidzgirio botanikos draustinyje, kuris garsus ne tik ypatinga augalų įvairove, bet ir istorinėmis vietomis.  Visame Vidzgirio miške nužymėti pasivaikščiojimo takai, sudarantys 9 km ilgio maršrutą. Įrengti informaciniai stendai, pasakojantys apie ...

< 10 min.
7 km
11
Medinių skulptūrų ekspozicija „Alytaus piliakalnio protėviai“
Skulptūros ir paminklai

2002 m. liepos mėnesį Alytuje vyko respublikinis medžio drožėjų ir kalvių simpoziumas „Alytaus piliakalnio protėviai“, jame dalyvavo 15 medžio drožėjų ir 5 kalviai. Pasibaigus simpoziumui piliakalnio papėdėje buvo pastatyta puiki medžio skulptūrų ekspozicija, per Alytupio upelį jau galima buvo vaikštinėti kalvių darbo tilteliais. 2006 m. ekspozicija buvo ...

12
Alytaus piliakalnis
Piliakalniai

Alytaus piliakalnis - tai šimtmečius menąs miesto įkūrimo liudininkas, istorijos ir kultūros paminklas, kurio papėdę šiandien puošia skulptūrų ekspozicija „Alytaus piliakalnio protėviai“. Piliakalnis apipintas nesuskaičiuojama gausybe legendų. Viena iš jų byloja apie meilę ir miesto vardo atsiradimą.
Kadaise gyveno Mirgrausėlė ir Alyta. ...

< 1 min.
460 m
13
Klebono akmuo Nemune ties Alytumi
Mitologinės vietos

Netoli Alytaus piliakalnio Nemune yra Klebono akmuo. Legenda pasakoja, kad labai seniai po Alytuje siautusio maro prasidėjo didelis badas. Klebonas, negalėdamas žiūrėti, kaip iš bado miršta žmonės, iš likusių gyvųjų surinko pinigus ir išplaukė Nemunu pirkti grūdų. Kelionė užtruko. Klebonas ilgai negrįžo. Gyventojai ir toliau vienas po kito mirė ...

14
Baltosios rožės tiltas (pėsčiųjų ir dviračių)
Tiltai

Aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų ir dviračių tiltas (projekto aut. V. Karieta), pastatytas Alytuje 2015 m. ant išlikusių buvusio geležinkelio tilto taurų, įrašytas į Lietuvos rekordų knygą.  Jo aukštis – 38,1 m, ilgis – 240,52 m. Oficialiai atidarytas 2016 m. birželio 4 d. Jis sujungė abiejų, miestą dalijusio, Nemuno krantų dviračių ...

< 10 min.
10 km
15
Poteronių piliakalnis
Piliakalniai

Poteronių kaimo, įsikūrusio netoli Alytaus–Vilniaus kelio, gyventojai Poteronių piliakalnį Milžinų kalnu vadina. Legenda pasakoja, kad ant piliakalnio stovėjo pilis, kurios kunigaikštis perėjęs į priešų pusę. Jo sūnus sušaukė burtininkus ir prakeikė savo tėvą. Duktė, pamačiusi grįžtantį atgailaujantį tėvą, parodė jį savo broliui, kuris ...

20 min.
20 km
16
Rumbonių piliakalnis
Piliakalniai

Savo įdomia praeitimi pasižymi Rumbonių piliakalnis. Anot padavimų, Rumbonių vardas kilęs nuo senovėje šiame piliakalnyje stovėjusių puikių karalių rūmų su aukštu bokštu (bone). Legenda porina, kad ant Rumbonių piliakalnio stovėjusios pilies rūsiuose ėjo paslaptingi požeminiai urvai net po Nemunu. Jie vingiavo keletą kilometrų ir jungėsi su Punios pilimi. ...

< 10 min.
4.9 km
17
Punios šilas (Nemuno kilpų regioniniame parke)
Saugomos teritorijos

Punios šilas, apglėbtas 19 km. ilgio Nemuno kilpa. Šilas - vienas iš įdomiausių Lietuvos miškų botaniniu požiūriu, apsuptas vandeniu iš visų pusių. Verta apsilankyti miško muziejuje, kuris atidarytas 1979 m. Punios girininkijos patalpose. Muziejuje nemaža medžioklės trofėjų kolekcija, surinkti aplinkiniuose kaimuose naudoti buities rakandai, ...

25 min.
28 km
18
Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia
Bažnyčios

Bažnyčia pastatyta 1863 m. (pagal karo inžinieriaus Konstantino Suchodolskio parengtą projektą), vietoj prieš šešerius metus sudegusios senosios. Jos architektūra – baroko ir klasicizmo junginys. Pirmoji bažnyčia Punioje pastatyta 1425 m., manoma, kur dabar stovi bokšto formos mūrinė koplytėlė, skirta 1831 m. sukilimo dalyviams atminti. Pasakojama, ...

< 1 min.
25 m
19
Šv. Jurgio koplytėlė Punioje
Istoriniai statiniai

Šv. Jurgio bokšto formos mūrinė koplytėlė, skirta 1831 m. sukilimo dalyviams atminti. Manoma, jog šioje vietoje buvo pastatyta pirmoji Punios bažnyčia.

Nuotraukos autorius M. Šematulskis

20
Punios piliakalnis
Piliakalniai

Garsiausias Alytaus krašte Punios piliakalnis, dar vadinamas Margio kalnu išdidžiai dunkso Nemuno ir Punelės santakoje ir yra vienas iš didžiausių ir gražiausių Lietuvoje. Nuo piliakalnio viršūnės atsiveria viena iš gražiausių šalies panoramų: plati Nemuno juosta, priešais ošia Punios šilas. Prie piliakalnio pastatytas ...

< 1 min.
130 m
21
Kraštotyrinė etnografinė ekspozicija „Punia amžių bėgyje“
Muziejai ir galerijos

Kraštotyrinė etnografinė ekspozicija „Punia amžių bėgyje“ pristato mietelio, mokyklos ir vietos žmonių istoriją. Ekspozicijos puošmena – XIX a. ir XX a. pr. namų apyvokos daiktai, kurios padovanojo puniškiai.
Dėl apsilankymo tartis iš anksto.

Nuotraukų autorė L. Valentaitė-Gudzinevičienė
 

...

< 10 min.
10 km
22
Butrimonių Išganytojo bažnyčia
Bažnyčios

Pirmoji bažnyčia Butrimonyse pastatyta XVIII a., ji buvo medinė. Vėliau – atstatyta, pertvarkyta, pastatyta nauja. 1901 m. buvo paruoštas bažnyčios pertvarkymo projektas, tačiau jis neįgyvendintas. 1906 m. pagal A. Filipovičiaus-Dubovskio projektą pradėta statyti šiandieninė mūrinė bažnyčia. Naujos bažnyčios iškilmingas pamatų pašventinimas ...

< 1 min.
330 m
23
Butrimonių trikampė aikštė
Aikštės

Butrimonys įsikūrė trijų kelių sankryžoje: iš Vilniaus į Alytų ir Punią. Taip susiformavo trikampė aikštė, kuri tapo ir turgaus vieta. Apie aikštę buvo išdalinti sklypai prekybininkams ir amatininkams, tai lėmė viso mietelio apstatymą. Senojoje miestelio dalyje, susiformavusioje iki XVIII a. pab., išliko gatvių tinklas, trijų pagrindinių ...

< 10 min.
3.9 km
24
Gerulių piliakalnis
Piliakalniai

Gerulių piliakalnį, datuojamą I tūkst. vid. – II tūkst. pr., vadinamą Zamkumi, Zamkeliu, iš šiaurės, vakarų ir pietų juosia upelių slėniai. Šlaitai statūs, 8–11 m aukščio. Aikštelė ovali, apie 45 m ilgio ir 21 m pločio. Ją žiedu juosia 170 m ilgio pylimas (1–4,5 m aukščio). Aikštelėje yra keturios duobės ...

15 min.
14 km
25
Pivašiūnų piliakalnis
Piliakalniai

Pasak legendų, Pivašiūnų piliakalnis priklausė Pilėnų kunigaikščio Margirio sūnui. Pasakojama, kad ant šio piliakalnio senovėje buvusi šventykla. Dar sakoma, kad jis nebuvęs toks aukštas (piliakalnio šlaitai iki 20 m aukščio). Kai žmonės eidavo melstis, kartu nešdavo ir kepurę žemių. Melsdamiesi bei kepurėmis nešdami ...

< 1 min.
400 m
26
Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
Bažnyčios

Pivašiūnai istoriniuose šaltiniuose žinomi nuo 1639 m., kai jie buvo atiduoti Senųjų Trakų benediktinų vienuolynui. Po devynerių metų buvo pastatyta bažnyčia, kuri 1766 metais sudegė. Vėliau ji buvo atstatyta, tačiau ilgainiui imta minėti, kad dėl žmonių saugumo netinkama melstis. 1825 m. buvo pastatyta šiandieninė Švenčiausios Mergelės Marijos ...

< 1 min.
43 m
27
Paminklas kunigui Alfonsui Petruliui Pivašiūnuose
Skulptūros ir paminklai

Miestelį puošia 2006 m. per Žolinės atlaidus atidengtas paminklas Lietuvos  Tarybos nariui, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarui kunigui Alfonsui Petruliui, jis Pivašiūnų bažnyčioje klebonavo 1911–1927 m.

Nuotraukos autorė A. Purvinytė 

...

40 min.
43 km
28
Piliakalnio piliakalnis
Piliakalniai

Jis įrengtas atskiroje kalvoje, labai apardytas ariant ir aikštelėje buvusio trianguliacijos bokšto. Aikštelė apvali, 19 m skersmens, iš vakarų ir šiaurės apjuosta 0,4 m aukščio, 6 m pločio pylimu. Šlaitai vidutinio statumo, 4 m aukščio, viršuje, 2 m aukštyje dirbtinai pastatinti. Vakarų pašlaitėje buvo 0,1 ha ...