VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Bažnyčios, Alytaus rajonas

Kontaktai

Pastatyta 1520 m. LDK maršalkos ir Simno valdytojo Jono Zabžezinsko rūpesčiu. XVIII a.  paaukštintas bažnyčios bokštas, pastatyta presbiterija, šoninės koplyčios, emporos, šiaurinė zakristija, Šv. Rožinio brolijos koplyčia. 1742 m. archyviniai šaltiniai nurodo bažnyčioje buvus šešis piliorius ir penkis altorius. Po bažnyčia buvo šeši laidojimo rūsiai, šventoriuje – trijų aukštų varpinė ir malksnomis dengta koplyčia. 1938–1940 m., vadovaujant inžinieriui Karoliui Reisonui, bažnyčios pastatas kapitaliai remontuotas. 1989 m. šventoriuje pastatyta nauja mūrinė varpinė. 2008-2010 m. restauruotas bažnyčios eksterjeras. 2015-2017 m. vyko didžiojo altoriaus tyrimo ir restauravimo darbai.
Ši bažnyčia - vienintelė kryžminio plano renesansinė bažnyčia Lietuvoje. Bažnyčios interjere dominuoja aukštos centrinės navos erdvė. Šonines navas nuo centrinės skiria trys poros arkomis sujungtų masyvių piliorių, presbiteriją nuo viduriniosios navos – pusapskritė triumfo arka. Centrinė nava dengta cilindriniu skliautu su liunetėmis, šiaurinė nava – cilindrais, o pietinė – kryžminiais skliautais.
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje gausu meninę vertę turinčių sakralinės dailės kūrinių. Švč. Marijos Rožinės altorius, kuriame kabo Švč. Mergelės Marijos paveikslas, 1928 m. buvo privilegijuotas Vilkaviškio vyskupo.
1911 m. bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistro Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai.
1972 metais šioje bažnyčioje tarnaujant Kardinolui Sigitui Tamkevičiui, Simne pogrindžio sąlygomis buvo pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. 2023 m. ant Simno klebonijos pastato atidengta atminimo lenta leidėjams ir platintojams.
Pastačius bažnyčią pradėjo augti ir pats miestelis. 1626 m. sausio 2 d. Simnui buvo suteiktos Magdeburgo teisės ir galimybė savarankiškai tvarkytis. Miestas gavo antspaudą su šv. Povilo atvaizdu, puošiančiu ir šiandienį Simno herbą.
Simno miesto istorinis centras yra urbanistikos paminklas. Jame išliko nemažai XX a. pradžios pastatų. Aikštėje stovi paminklas po pasaulį išblaškytiems Simno krašto vaikams.
Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.
Dėl apsilankymo bažnyčioje ne Mišių metu reikia tartis su klebonu nurodytu telefono numeriu.
Virtualus turas po Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią - spausti čia.
Arvydo Šeškevičiaus knyga Simno bažnyčiai 500 metų - spausti čia.

Kreivoji g. 2, Simnas, Alytaus r., tel. +370 612 60 260
GPS: 54.383633, 23.645463 (WGS)

Nuotraukų autoriai: A. Lavrėnovas, Alytaus TIC archyvas. 

Atsiliepimai

Komentuoti