Butrimonių trikampė aikštė

Šios aikštės kūrimosi priešistorė siekia Vytauto Didžiojo laikus, XIV–XV a. sandūrą, kai šiose vietose buvo apgyvendinti totoriai. Jiems buvo suteikiamos žemės strategiškai reikšmingose vietose – prie pagrindinių kelių, juos saugoti. Per Valakų reformą, 1557 m., matuojant sklypus, netoli buvusios totorių gyvenvietės buvo įkurtas Butrimonių kaimas. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1699 m. 1720 m. gyvenvietė, išaugusi tarp totorių priemiesčio ir kaimo,  jau vadinama Butrimonių miesteliu. Kūrėsi jis kelių, vedančių iš Vilniaus į Alytų ir Punią, sankryžoje – patogioje vietoje prekybai. Taip susiformavo trikampė aikštė, kuri tapo ir turgaus vieta. Apie aikštę buvo išdalinti sklypai prekybininkams ir amatininkams, tai lėmė viso mietelio apstatymą. Senojoje miestelio dalyje, susiformavusioje iki XVIII a. pab., išliko gatvių tinklas, trijų pagrindinių gatvių sankryžoje yra vienintelė Lietuvoje trikampė aikštė. Jos forma – lygiakraščio trikampio pavidalo. Vyrauja XIX a. pab. – XX a. pr. vienaukščiai mediniai ir mūriniai namai. Aikštė apsupta XX a. pr. pirklių ir amatininkų namų.  1936 m.  apie Butrimonis „Lietuvos aidas“ rašė: „Miestelis didelis. Gatvės išgrįstos. Šaligatviai sutvarkyti. Antradieniais būna dideli turgūs, į kuriuos žmonių atvažiuoja iš kitų apskričių. Butrimiečiai turi originalią su vienu bokštu bažnyčią.“  Nors aprašyme ir minima bažnyčia, tačiau ji pastatyta atokiau nuo aikštės, nes tai buvo prekybinės paskirties vieta.
Unikali Butrimonių trikampė aikštė puošia ir miestelio herbą, kuris Lietuvos Prezidento patvirtintas 2001 m. rugpjūčio 22 d.
Nepaisant datų ir istorinių faktų yra graži legenda, kaip įsikūrė Butrimonių miestelis. Pasakojama, kad seniai seniai tose vietose apsigyveno prekybininkas Butrimas. Pasistatė gražius namus kelių sankirtoje ir pradėjo verstis įvairia prekyba. Daugelis pastebėjo jį įsikūrus ne tik gražioje, bet ir labai naudingoje vietoje, kur pravažiuoja daug pirkėjų. Butrimo pavyzdžiu pasekė ir kiti  – taip įsikūrė miestelis, kurį pavadino pirmojo gyventojo vardu. Šioje legendoje yra ir dalis tiesos – Butrimonių vardas kildinamas iš pavardės Butrimonis daugiskaitos.

Nuotraukos autorius T. Bručas

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!