Projekto „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” partnerių susitikimas

Rugpjūčio 30 d. Alytuje vyko Alytaus turizmo informacijos centro įgyvendinamo projekto „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” (Nr. LT-PL-2S-165) partnerių susitikimas, kurio metu aptarti jau atlikti darbai, sutarta dėl tolimesnės partnerių atsakomybės ir terminų, rengiant informacines skatinimo priemones. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Elko (Luko) miesto savivaldybės. Projekto tikslas – bendras kultūros ir gamtos paveldo objektų populiarinimas Elke ir Alytuje.
Įgyvendinant projektą bus siekiama suskurti ir įgyvendinti rinkodaros bei viešinimo priemones, leidžiančias šiuolaikiškai ir moderniai pristatyti bendrai gamtos, kultūros paveldo objektus Elke ir Alytaus krašte. Projekto metu bus sukurta e-knyga (skaitmeninis leidinys), kuris bus publikuojamas projekto partnerių internetinėse svetainėse, bus dalyvaujama turizmo parodose Vilniuje ir Poznanėje, kurios yra svarbiausios turizmo parodos šalyse ir kuriose projekto partnerės turės galimybę ne tik reklamuoti šalių paveldo objektus, bet ir užmegzti naujus partnerystės ryšius. Bus sukurtas videoklipas, viešinimo kampanija internete, pagaminti šiuolaikiški viešinimo suvenyrai, organizuota konferencija Alytuje. Projekto rezultatas – Alytaus ir Elko kultūros ir gamtos paveldo objektų viešinimas, naujų bendradarbiavimo ryšių užmezgimas.
Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto pradžia 2018-04-01.
Bendras projekto biudžetas 49986,70 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 42488,69 Eur. VšĮ Alytaus turizmo informacijos centrui tenkanti dalis – 25170,85 Eur, iš kurių ERPF lėšos – 21395,22 Eur.

Atsiliepimai

Komentuoti