Projekto „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” partnerių susitikimas

Lapkričio 20 d. Alytuje vyko Alytaus turizmo informacijos centro įgyvendinamo projekto „Paveldui draugiško turizmo Lietuvos ir Lenkijos pasienyje skatinimas” (Nr. LT-PL-2S-165) partnerių susitikimas, kurio metu aptarti jau atlikti darbai, sutarta dėl tolimesnės partnerių atsakomybės ir terminų, rengiant informacines skatinimo priemones. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais iš Elko (Luko) miesto savivaldybės. Projekto tikslas – bendras kultūros ir gamtos paveldo objektų populiarinimas Elke ir Alytuje.
Projekto trukmė 12 mėnesių. Projekto pradžia 2018-04-01.
Bendras projekto biudžetas 49986,70 Eur, iš jų Europos Regioninės plėtros fondo (Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos) parama sudaro 42488,69 Eur. VšĮ Alytaus turizmo informacijos centrui tenkanti dalis – 25170,85 Eur, iš kurių ERPF lėšos – 21395,22 Eur.

Atsiliepimai

Komentuoti