VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Moterties upelio tunelis

Istoriniai statiniai

XIX a. pab., tiesiant geležinkelį nuo Poteronių stoties iki geležinkelio tilto per Nemuną Alytuje, 1898 m. Muiželėnų miške pastatyta pralaida Moterties upeliui. Sparninio tipo pralaida sumūryta iš tašytų akmenų. Jos ilgis 75,05 m (61.94 m po sankasa), plotis  – 3,17 m. Portalai – tašytų stačiakampių akmenų. Pusapskritės arkos skliautas – geltonų molinių plytų, grindys – akmeninės. Vidinis pralaidos aukštis iki skliauto viršaus skirtingas: aukštupyje aukštis yra 5,03 m, žemupyje – 7,00 m. Pralaidoje yra įrengta 10 apie 0,2 m aukščio kaskadų, mažinančių srovės greitį.
Pietrytinis griovos šlaitas aukštajame pralaidos gale sutvirtintas atramine akmenų siena. Aukščiau, šalia geležinkelio vėžės, drenažo griovyje įrengtas tašytų akmenų vandens kolektorius, iš kurio betoniniu elipsės formos vamzdžiu po žeme vanduo nubėga  iki atraminės sienos. 
Pietvakarinis griovos šlaitas rimčiau nesutvirtintas, tačiau jame buvo įrengtas medinis vandens kolektorius. Vakarinio portalo skliauto spynoje (sąvariniame akmenyje) iškalta data1897. Paskutinis  datos skaitmuo perkaltas iš 6 ar 7. Sankasos aukštis virš pralaidos viršija 20 m, todėl abiejuose pylimo šlaituose įrengtos išilginės terasos (bermos).
Įtraukta į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą, kaip Alytaus kaimo geležinkelio pralaida.

GPS: 54.388731, 24.101084 (WSG)

Nuotraukos autorius G. Bernatavičius

Atsiliepimai

Komentuoti