Atkurtos Lietuvos 100-mečio pėdsakais Alytaus rajone

2018 m. Lietuva minėjo atkurto valstybingumo 100-metį, su šia data glaudžiai susijęs Alytaus kraštas. Alytuje 1919 m. vasario 13 d. žuvo pirmasis Nepriklausomybės kovų karininkas – Antanas Juozapavičius. Apylinkėse vyko įnirtingos kovos dėl Lietuvos laisvės. Daugelis šių vietų yra deramai įamžintos, po jas ir norime pakviesti pakeliauti.

Maršrutas

1
Paminklas kunigui Alfonsui Petruliui Pivašiūnuose
Skulptūros ir paminklai

Miestelį puošia 2006 m. per Žolinės atlaidus atidengtas paminklas Lietuvos  Tarybos nariui, Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarui kunigui Alfonsui Petruliui, jis Pivašiūnų bažnyčioje klebonavo 1911–1927 m.

Nuotraukos autorė A. Purvinytė 

...

15 min.
14 km
2
Paminklas Lietuvos nepriklausomybės 20-mečiui
Skulptūros ir paminklai

Paminklas pastatytas 1939 m. Doškonių k. gyventojų A. Rūkštelio ir P. Sabaičio iniciatyva Lietuvos nepriklausomybės dvidešimtmečiui paminėti. Paminklas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Nuotraukų autorius M. Černiauskas (https://kvr2.kpd.lt) 

...

< 10 min.
3.1 km
3
Lietuvos karių kapai Dauguose
Laidojimo vietos

Šiose kapinėse palaidoti Lietuvos kariai, žuvę 1919-1920 m. Žuvusiųjų sąrašą galima rasti čia - https://kvr.kpd.lt

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvo nuotraukos

...

< 10 min.
10 km
4
Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus
Istoriniai statiniai

Bukaučiškių kaime, visai netoli Didžiulio ežero pietinio kranto, ant kalnelio stovi nepaprasto grožio raudonų plytų koplyčia. Manoma, kad romantinio stiliaus su neogotikos elementais koplytėlės statyba buvo baigta XIX a. viduryje. Iš pradžių tai buvo dvaro koplyčia, todėl nenuostabu, kad jos rūsio šonuose buvo įrengtos nišos laidoti dvarininkams. Takas ...

< 1 min.
210 m
5
Lietuvos kario Felikso (Pelekso) Kamandulio kapas
Laidojimo vietos

 Nepriklausomybės kovų dalyvio, I pėst. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino pulko eilinio Felikso (Pelekso) Kamandulio, mirusio 1922 m., kapas yra Bukaučiškių II kaimo kapinese.

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvo nuotraukos

...

< 10 min.
7 km
6
Lietuvos kario Vlado Dusevičiaus kapas
Laidojimo vietos

Nepriklausomybės kovų dalyvio, III artilerijos pulko eilinio Vlado Dusevičiaus, mirusio 1922 m., kapas yra Pavartėnų kaimo kapinėse.

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvo nuotraukos

...

< 10 min.
10 km
7
Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Meškučiuose
Skulptūros ir paminklai

Paminklas sumanytas pastatyti 1928 m. vasario 16 d., minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį. Iniciatoriai buvo Meškučių šaulių būrys, kuriam tuo metu vadovavo Alfonsas Remeika. Paminklas iškilmingai atidengtas ir pašventintas 1928 m. gegužės 18 d. 1956 m. vasario 16 d. du kaimo gyventojai netoli paminklo augančiame berže iškėlė Lietuvos trispalvę. ...

20 min.
20 km
8
Paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę Ryliškiuose
Skulptūros ir paminklai

Paminklas pastatytas 1930 metais vietos šaulių iniciatyva. Apie iškilmingą paminklo pašventinimą tuomet rašė „Trimito“ žurnalas (kalba ir skyryba netaisyta): „Riliškių šaulių būrys liepos 6 d. šventino žuvusiems kovose šauliams paminką. Šventinimo iškilmėse dalyvavo generolas Glovackis, kuris ...

< 10 min.
1.8 km
9
Lietuvos kario Prano Kindero kapas
Laidojimo vietos

Nepriklausomybės kovų dalyvio, eilinis Prano Kinderio, žuvusio 1919 (1922) m., kapas yra Klepočių kaimo kapinėse.

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvo nuotraukos

...

15 min.
16 km
10
Paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę
Skulptūros ir paminklai

1939 m. mokytojo Antano Saulevičiaus  iniciatyva į Nemunaitį buvo pakviestas žymus to meto skulptorius Vincas Grybas. Jau po metų miestelį turėjo papuošti Nepriklausomybės kario paminklas. Tačiau pasikeitusi  politinė santvarka pakeitė šiuos planus. Vėliau - prasidėjo karas. Ilgus metus skulptūra buvo  įvairiose vietose. 1989 m. išlieta naujai ir ...

30 min.
30 km
11
Lietuvos karių kapai Rumbonyse
Laidojimo vietos

Rumbonių kaimo kapinėse palaidoti kariai: Stasys Dereškevičius, Vladas Mikulavičius, Antanas Pauža, Mikas Visockis, Blažiejus Žvaliauskas, St. Sinkevičius, Vytas Balkevičius ir, spėjama, dviejuose kapuose palaidota nežinomų karių, kurių skaičius neišaiškintas, palaikai. Daugiau informacijos galima rasti – https://kvr.kpd.lt

Alytaus TIC archyvo nuotr.

...

25 min.
28 km
12
Tomo Noraus-Naruševičiaus kapas-rūsys
Laidojimo vietos

Tomas Norus-Naruševičius Lietuvos inžinierius, diplomatas, politinis ir visuomenės veikėjas gimė Daugirdų kaime, Krokialaukio valsčiuje, Alytaus apskrityje. Mirė 1927 m. rugsėjo 16 d. Kaunas, palaidotas Alytaus rajone Krokialaukio kapinėse.
Tomas Norus-Naruševičius 1919 m. buvo JAV lietuvių atstovas Paryžiaus taikos konferencijoje, 1920 m. Lietuvos delegacijos Tautų ...

< 10 min.
2.6 km
13
Kryžius ,,Mes be Vilniaus nenurimsim“
Skulptūros ir paminklai

Kryžius ,,Mes be Vilniaus nenurimsim“ Krekštėnų kaime pastatytas 1937 m. Vilniui vaduoti sąjungos (VVS) Krekštėnų skyriaus iniciatyva. Kryžius įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Alytaus TIC archyvo nuotr.

...

15 min.
16 km
14
Lietuvos karių kapai Miroslave
Laidojimo vietos

Miroslavo kapinėse yra palaidoti trys Lietuvos kariuomenės kariai, žuvę 1920 m.: 1-ojo artilerijos pulko eilinis karys Jonas Mažeika, 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 9-os kuopos eilinis karys Ignas Švetkauskas (Švedauskas ?) ir 9-ojo pėstininkų Lietuvos (didžiojo) kunigaikščio Vytenio pulko eilinis karys Antanas Daugininkas. ...