VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Pontono kareivinės

Istoriniai statiniai

Kontaktai

Pontono kareivines, pastatytos XIX a. pab., sudarė keliolika medinių pastatų, išdėstytų stačiakampio forma, viduryje buvo pratybų aikštė. 
Įspūdžiais, koks gyvenimas vyko Pontono batalionuose, 1906 metų rugpjūčio mėnesio Lietuvos karinės – revoliucinės organizacijos laikraščio „Visi už vieną, vienas už visus“ korespondencijos skyrelyje dalinosi Alytaus 2 – ojo pontono bataliono karys, pasivadinęs Pontonieriumi. Pradžioje jis džiaugėsi tuo, kad, nors jų batalionas įkurdintas darbų stovykloje toli nuo miesto, tačiau juos pasiekia laikraščiai, tik kad šių mažoka. Paskui pasakoja įdomų ir intriguojantį birželio 27 dienos nutikimą. 
Tądien dvi bataliono kuopos po pietų į darbus nutarė eiti ne 3, o 4 valandą.Tai turėjo būti protestas prieš tai, kad barščių sriuboje buvo sliekų, o ir darbai trunka ilgiau nei nustatyta. Apie protesto akciją nebuvo informuoti visi 1 kuopos kariai, todėl nežiniukai išėjo dirbti būtent 3 valandą. Tačiau visiems sužinojus, kad 2 kuopa maištauja, neatsiklausę ir nepaklusdami feldfebelio paliepimams paliko darbo vietas. Kai apie šį įvykį sužinojo 1 kuopos  vadas kapitonas Lasovskis vos nesprogo iš pykčio: siuto, šūkavo, grasino karo tribunolu ir net Dievo teismu. Viskas baigėsi tuo, kad buvo parašytas raportas, apie įvykusį maištą, ir suimta 20 didžiausių aktyvistų. Visi kareiviai „siaubingai pasipiktinę tokiu vadovybės sprendimu, tačiau kol kas nutarė nesielgti iššaukiamai, kad galima būtų pakovoti, kai to pareikalaus tauta“. O jau su visam baigdamas savo pasakojimą karys kaip dabartinėse televizijos laidose, pasiuntė linkėjimus kitiems daliniams…
Pirmojo pasaulinio karo metais kareivinėse įsikūrė vokiečių kariai. 
Pirmojo pasaulinio karo metu vadinamasis „Sojuz gorodov“ įsteigė Alytuje ligoninę, skirtą kovai su šiltine. 1917 m. ligoninė įkurdinama vadinamose Pontono kareivinėse. Vėliau čia veikia Alytaus apskrities ligoninė. Naujai susikūrusiai ligoninei Pontono kareivinėse paskirta keletas medinių pastatų. Juose buvo apgyvendintas ligoninės personalas ir įkurti užkrečiamųjų ligų, chirurgijos, odos ir veneros ligų, raštinė, virtuvė.
Kuriantis Lietuvos Respublikai Pontono kareivinių pastatus perėmė Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijos. 
Šiose kareivinėse taip pat įsikūrė  Dzūkų miškų urėdija, kurioje tam tikrą laiką buvo įsikūrusi žurnalo „Girios“ redakcija. Dalis pastatų atiteko Alytaus šaulių rinktinei, pora pastatų buvo paskirta švietimo reikmėms. Iš šių kareivinių buvo pastatyta ir Alytaus buvusi žalioji gimnazija. Iki šių dienų yra išlikę keli pastatai, kurie tapę gyvenamosiomis patalpomis.

GPS: 54.400478, 24.069616 (WSG)

Nuotraukų autorė Mingailė Kelminskaitė, senoviniai kareivinių vaizdų atvirukai iš A. Antanevičiaus kolekcijos. 

Atsiliepimai

Komentuoti