VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Poeto Anzelmo Matučio medžio skulptūrų parkas

Skulptūros ir paminklai, Alytus

Kontaktai

Poetas Anzelmas Matutis išleido daugiau kaip 30 knygų: eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų vaikams, parengė literatūros bei istorijos skaitinių knygų ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams. Anzelmui Matučiui 1984 m. įteiktas H. K. Anderseno diplomas už rinktinę „Margaspalvė genio kalvė“ (įrašant A. Matutį į premijuotų rašytojų garbės knygą).
1991 m. spalio 19 d. Alytuje atidarytas A. Matučio memorialinis muziejus (Alytaus kraštotyros muziejaus filialas) su paminkline lenta name, kuriame gyveno poetas Anzelmas Matutis – Matulevičius. Jo vardu pavadinta ir gatvė Alytuje, kurioje gyveno poetas.
Greta Anzelmo Matučio memorialinio muziejaus (Anzelmo Matučio g. 8, Alytus) augančiame pušyne žaismingai pabirusios medinės skulptūros. Jas dovanojo nuo 2012 m. kas antri metai vykstančio tarptautinio medžio drožėjų simpoziumo dalyviai. Simpoziumai, skirti populiarinti vaikų poeto Anzelmo Matučio kūrybą ir vadinami vis kito poeto eilėraščių rinkinio pavadinimu, Alytaus mieste surengti skulptoriaus Kęstučio Benediko iniciatyva. 2012 m. simpoziumas pavadintas Anzelmo Matučio eilėraščių rinkinio „Vaivorykštė ežerą semia“, 2014 m. – „Margaspalvė genio kalvė“, 2016 m. – „Kas žmogiuko širdyje“, 2018 m. – „Eglės sūnūs“. Po ketverių metų 2022 m. surengtas skulptūros simpoziumas pavadintas „Mano fantazijos šalis“.

A. Matučio g., Alytus
GPS: 54.397406, 24.052161 (WGS)

2012 m. VAIVORYKŠTĖ EŽERĄ SEMIA
„Vaivorykštė ežerą semia“
Artūras Zienka
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio „Vaivorykštė ežerą semia“:
Toli toli perkūnas trankės,
O aš upeliuose braidžiau.
Staiga vaivorykštę kaip lanką
Melsvoj padangėj pamačiau.

Pakilusi aukštai virš žemės,
Nulinkus ežero kraštan...
Turbūt, kad vandenį ji semia
Iš vieno ežero kitan...
(1-8)

„Sugrįžimas į vaikystę“
Kęstutis Benedikas
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio „Knygų dėžutė“ (eilėraščių rinkinys „Vaivorykštė ežerą semia“):
Mažais geneliais išrašytą
Dėžutę rankoje nešu.
Padovanojo ją mamytė,
Nes aš pirmokė jau esu.
(1-4)

„Obelėlė“
Gintautas Akstinas (Lietuva)
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Kur bėgo obelėlė“ (eilėraščių rinkinys „Vaivorykštė ežerą semia“):

Ten, kur Nemunas auksinis
Bangeles skalauna
Mes pakrantėj pasodinom
Obelėlę jauną.

Ankstų rytą saulė kėlė,
Maudės tarp bangelių.
Skleidė tiesė obelėlė
Daug žalių šakelių. 
(1-8)

„Saulė ir giria“
Egidijus Impolis (Lietuva) 2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Saulutė“ (eilėraščių rinkinys „Vaivorykštė ežerą semia“):

Nemato saulės jo akutės,
Miškų, upelių ir gėlių.
Todėl vedu aš už rankutės
Per pieveles jį takeliu.
(1-4)

„Drevinukas“
Edvardas Bielokopitovas (Lietuva) 2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Drevinukas atsibunda“ (eiliuota pasaka „Drevinukas“):

Aš – vaškinis Drevinukas –
Girių ir šilų anūkas...
Kupstą sapnavau tarp raistų – 
Kupstas pokši – 
Ugnį švaisto!
Kur pašoks ugnies liežuvis,
Ten žvėris ir paukštis žuvęs.
Ugnį vandeniu aš kliūst!
Lyžt liepsna man plaukelius...
Šiukšlių duobę
Sapnavau,
Ton duobėn
Aš įgriuvau...
Ir... pikti sapnai pranyko:
Strakt! Atsibudau iš sykio!..
(123-137)

„Derlius“
Petras Pranckevičius (Lietuva)
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Dėdė Derlius“ (eilėraščių rinkinys „Vaivorykštė ežerą semia“):

Rudenėlis barstos auksu,
O šalnutė – perlais
Prie šviesaus namelio lauksiu
Gero dėdės Derliaus.

Jis ateina! Ant kepurės
Riešutai ir gilės.
Rankoj dėdė kraitę turi,
Didelę ir gilią.
(1-8)

„Raganosis“
Svetlozar Lisičkov (Bulgarija)
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Raganosis“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Raganosi,
Smailianosi,
Kam kraipai tu 
Ragą - nosį?

Ant kaktos
Nėra ragų...
Ar be jų
Tau nebaugu?

„Genių kalvė“
Matiass Jansons, Dita Kalvane (Latvija)
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Genių kalvė“ (eilėraščių rinkinys „Vaivorykštė ežerą semia“):

Kirmėlaitės juodagalvės
Eglę graužė, tuko...
Tai darbelio
Buvo kalviams - 
Tuku-tuku-tuku!..

Dirbo triūsė išsijuosę
Darbštūs margaspalviai.
Eglynėlis,
Ačiū, ošia
Žalio miško kalvei.
(11-20)

„Motina pelėda“
Evgenij Pticin (Rusija)
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Tuoj ir rytoj“ (eilėraščių rinkinys „Vaivorykštė ežerą semia“):

Atnešė pelėda
Pelę,
Atsisėdo
Į pušelę.
Pelėdžiokai
Net pašoko:
- Duok, mamyte,
Pelę tuoj!..
Bet dabar pilka mama
Šūkteli nulėkdama:
- Pelę gausite rytoj!..
(28-38)

„Šuolių čempionas“
Vladimir Almanov (Rusija)
2012 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Vasaros muzikantai“:

Žiogelis
Supas smilgele
Ir groja smuiku –
Tra-lia-lia...
Lakštutė
Taiso kankleles,
Kankliuos ji savo daineles.
O aš
Po pušele žalia
Abiem pritarsiu
Dūdele.
(22-32)

2014 m. MARGASPALVĖ GENIO KALVĖ

„Milžinų šaukštas“
Kęstutis Benedikas (Lietuva)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Milžinų šaukštas“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Būti
Aukštas
Ketinu:
Toks...
Kaip šaukštas
Milžinų!
(6-11)

„Voverių malūnas“
Egidijus Impolis (Lietuva)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Milžinų šaukštas“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Būti
Aukštas
Ketinu:
Toks...
Kaip šaukštas
Milžinų!
(6-11)

„Ant kometos uodegos“
Vaclav Kyselka (Čekija)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Ant kometos uodegos” (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Ant kometos uodegos,
Žaižaruojančios, ilgos,
Be kelelių, be takų
Kosmose ratus suku...
(18-21)

„Ir žvaigždelė turi širdį“
Marijus Petrauskas (Lietuva)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Žvaigždelė turi širdį“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Žvaigždės žvaigždelės lyg žiburėliai
Po juodu stogu tviska.
O aš, į dangų akis pakėlęs,
Žvalgaus, užmiršęs viską.
(1-4)

„Mergelė Lelija“
Artūras Zienka (Lietuva)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Vandens lelija“ (eilėraščių rinkinys „Vaivorykštė ežerą semia“):

Baltais sparnais žuvėdros moja,
Bangas pažadino aušra:
- Pražydo lelija baltoji –
Žydrųjų ežerų dukra!
(1-4)

„Didysis Matučio laimikis“
Matiass Jansons (Latvija)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Milžino plūdė“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Nykštukas meškeriojo ežere.
Smilgelė, voro siūlas - meškerė...
Plūdė - 
Geltonas zylės pūkas,
Erškėtrožės dyglys - 
Kabliukas.
(1-6)

„Godus meškiukas“
Evgenij Pticin (Rusija)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Godaus meškiuko svajonė“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

B i t ė -
Geltonas medus!
B i t ė
Meduolių krūvos!
B i t ė -
Cukrainis saldus!
B i t ė - 
Saldžiausias lėktuvas!
(1-8)
 

„Tėviškėlė prie Nemuno“
Edvardas Belokapitovas (Lietuva)
2014 m.

Užrašas „Tėviškėlę aš turiu“
Egidijus Impolis (Lietuva)
2016 m. 

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Tėviškė prie Nemuno“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Tėviškėlę aš turiu 
Nemunu apjuostą.
Su dangum melsvai žydru
Ir sesutės juosta.
(1-4)

„Taika“
Vladimir Almanov (Rusija)
2014 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Kas yra taika“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):

Kas, o kas
Yra
TAIKA?
Ištiesta
Mamos ranka.
O virš rankos - 
Balandėlis,
Baltus sparnelius
Pakėlęs.
(1-9)

„Labas rytas“
Andrea Berni (Italija)
2014 m.
Pastatyta prie Dzūkijos progimnazijos

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Labas rytas“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“):
Jau skamba mokyklų varpeliai,
Ir klasės plačiai atdarytos.
Mes tėviškei, gimtajai šaliai
Kartojam linksmai:
    Labas rytas!
(23-27)

2016 m. KAS ŽMOGIUKO ŠIRDYJE

„Ant kamuolio“
Kęstutis Benedikas (Lietuva)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Ant kamuolio“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“):
Ant kamuolio stovi
Mažytis žmogiukas.
Nuo kamuolio jis
Nenupuls, nenuslys...
Aplinkui liepsnojančią saulę 
Kad sukas, kad sukas
Žmogiukas
Ir jo kamuolys.
(1-8)

„Kur šaltinėlis“
Marijus Petrauskas (Lietuva)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Iš kur teka šaltinėlis“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“)

Smėlis. Žvyras.
Žydros gėlės...

Teka tyras 
Šaltinėlis.
(1-4)

„Kas telpa širdyje“
Antanas Jusevičius (Lietuva)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Kas telpa širdyje“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“)

Nesigirki, jūra, kad tu didelė,
Kad bangas ir banginius supi - - -
O į mano širdį - 
Mažą lyg kumščiukas - 
Su laivais
Ir su banginiais tu telpi.
(1-6)

„Teta fantazija“
Beata Rostas (Vengrija)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Aš - fantazijos šaly“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“)

Į Grigo Ratus
Tris meškas pakinkiau.
- Nuvežkit Mėnulin! -
Meškoms pasakiau.
Drumbėjo tos meškos
Kiek greitos, kiek gali,
Išklydo iš kelio žvaigždinio
Ir štai - į FANTAZIJOS žėrinčią šalį
Mane nubrazdino.
Pasveikinau šalį tą gražiąją:
- Sveika būk, šakele Fantazija!
(1-11)

„Du žmogiukai“
Andrea Berni (Italija)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Mano knygelės pradžia“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“)
Poetai rašė ir... Vaje!
Turbūt kad rašalo pritrūko:
Primiršo jie,
Kas viduje – 
Ne sviedinio – 
Žmogiuko!

Štai vieta juk netuščia:
Tuk tuk, tuk tuk!..
Kiekvienas girdi.
Todėl
A š  p a t s 
Rašau
Slapčia,
Rašau... apie žmogiuko širdį.
(10-23)

„Matučio drevė“
Hiromasa Abe
(Japonija)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Ko žiūri bitė“ (eilėraščių rinkinys „Margaspalvė genio kalvė“)

- Bite
Rite,
Ko žiūri?

Medų valgom
Kambary.
(1-5)

„Kas švelnesnis“
Gilles Vitaloni (Prancūzija)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Akys fantazijos šalyje“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“)
Akys mato per sieną,
Akys per kalną regi,
Akys įžiūri kiekvieną
Ir melagį,
Ir vagį...
(1-5)

„Kad ąžuolu būčiau“
Artūras Zienka (Lietuva)
2016 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Kad ąžuolu būtum“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“)

Neklausiu senelio
Neklausiu vaikų - 
Kad ąžuolu būtum,
Ar reikia...šakų?

Gal reikia tik rankų,
Stiprių ir tvirtų,
Į dangų, į saulę
Aukštyn ištiestų?!
(1-8)

2018 m. EGLĖS SŪNŪS

„Bangpūtys“
Artūras Zienka (Lietuva)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Bangpūčio kilpos“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):

Tartumei paspendęs kilpas
Ant takelio link mamos,
Bangpūtis, piktai sušvilpęs,
Jį paliko sutemoj.

„Žilvinėlis ir Audringis“
Egidijus Impolis (Lietuva)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Audringio tiesa“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):

Dangus virš jūros mėlsta blaiviai.
Žuvėjai kelia stiebą laivei,
Išskleidžia burę - sparną platų,
Kad jis prieš vėjus atsigręžtų.

Ir mąsto jaunas vyras,
Žvelgdamas į žiląjį Audringį:
Menki prieš jį
Dievūnai jūrmarių tulžingi - 
Prieš jo narsumą,
Kovą žūtbūtinę!

„Dievaičiu būti ar žmogum?“
Marijus Petrauskas (Lietuva)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Dievaičiu būti ar žmogum“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):

Vaikinas ant smėlio kopos
Tarp žemės - jūros vandenų...

- Ko širdį man, jaunam, susopo?
Kurlink aš žengti ketinu?
O gal, o gal...
Į jūrą grįžti,
Kur gintarinė karalystė...
Dievaičiui lenktųs vandenai,
Undinės krykštų man tenai
Ir perlais vieškelį nubertų
Ligi užburto dvaro vartų...

„Išsaugotas“
Jolanta Šmidtienė (Lietuva)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Nutrūkusios gijos“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):

Joja, skrenda viesulas
Ant šėlstančių žirgų...
Žydraplaukis jaunikaitis
Blaškos tarp bangų:
Į keteras užlūžtančias 
Jis neria, verčias kūlversčiais,
Pečius įrėmęs,
Bangą suturi
Ir šuoliu peršoka
Putotą sūkurį...

„Audroje“
Arūnas Vaitkus (Lietuva)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Audroje“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):

Jūroje audra, audra, audra...
Griauna žilą keterą
Baltakartė ketera.
Dūžta, virsta
Žalzgani kalnai,
Plaikstosi Vakario
Drykstantys skvernai.

„Į žemę”
Kęstutis Benedikas (Lietuva)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Į žemę“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):

Šnara, trykšta pakrantėn puta
Mėnesienos vaiskioj pilnaty.

Plaukia kriauklė
Lyg valtis balta - 
Perlų perlais kraštai nužerti.

Pučia Bangpūtis be atvangos,
Ir audrošaukliai sukas ratu.
Neša kriauklę banga po bangos
Prie krantų,
Prie smėlėtų krantų.

„Meilė nugalėjo“
Vladimir Pantelejev (Baltarusija)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Sudaužyta kriauklė“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):
Ir pajuto marių vyras
Šilumą Audringio rankos,
Ir Gintarės karštą meilę,
Srūvančią į jauną širdį.
Ir suprato, kad nuo šiolei
Jis žmogus, o ne dievaitis...
Ir žuvėjo dukros lūpas,
Baltą kaktą pabučiavo. 

„Eglė“
Laura Guzman-Mendez (Kosta Rica)
2018 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Po žaliąja egle“ (pasaka „Eglės sūnūs“, knyga „Trijų brolių svirnelis“):

Rymo Eglė -
Motina - 
Pagairėj vėjo.
Be akelių - širdimi
Tiek metų ji žiūrėjo
Į marias,
Į Kopgalio tuščiuosius smėlius:
- Ar ateis?
Ar beieškos manęs
Sūnelis Žilvinėlis?
Jūroj paliktas...
Tiek metų - šitiek metų!
Vaiko akys motinos nemato...
Gal undinės jam nepriminė mamos,
Gal neleido iš marelių gilumos?
Gal užsižaidė,
Blaškydamas žalias bangas?
Gal, krantan išbridęs,
Žemės išsigąs?..

„Matučio parko vartai“ 
Eugenijus Rimdžius (Lietuva), Kęstutis Benedikas (Lietuva), Vidmantas Lietuvninkas (Lietuva)  
2022 m.

Skulptoriai simboliais bandė perteikti A. Matučio santykį su gamta, mitologija, senąja baltų religija.

„Aš fantazijos šaly“
Artūras Zienka (Lietuva), Egidijus Impolis (Lietuva), Gintautas Akstinas (Lietuva), Petras Pranckevičius (Lietuva), Raimundas Puškorius (Lietuva) 
2022 m.
Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio  „Aš – fantazijos šaly“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“):
           
Į Grigo Ratus
Tris meškas pakinkiau.
-Nuvežk Mėnulin!-
Meškoms pasakiau.
Drumėjo tos meškos, kiek gali,
Išklydo iš kelio žvaigždinio
Ir štai – į FANTAZIJOS žėrinčią šalį
Mane nubrazdino.
 

„Giria fantazijos šaly“
Egidijus Impolis (Lietuva), Marijus Petrauskas (Lietuva), Petras Pranckevičius (Lietuva) 
2022 m.

Ištrauka iš Anzelmo Matučio eilėraščio „Giria fantazijos šaly“ (eilėraščių rinkinys „Kas žmogiuko širdyje“):

Ne medžių šakos -
Rankos
Ne lapai, o delnai...
Ten ne perkūnai trankūs-
Ant medžių rankų 
Trankos
Du avinai!

Suolelis Anzelmo Matučio 100-mečiui
2022 m.

 

Atsiliepimai

Komentuoti