Merkinės plento viadukas virš XIX a. geležinkelio

Istoriniai statiniai

Tiesiant geležinkelio ruožą nuo Poteronių geležinkelio stoties apie 1894 m. pastatytas strateginio plento Alytus–Merkinė–Gardinas viadukas virš geležinkelio. Plento tiltu vadinto viaduko aukštis – 8,34 m, ilgis – 26,20 m, plotis – 7,60 m, atramos – 21 tašytų stačiakampių akmenų eilė, nuo 15 eilės išmūrytas skliautas iš geltonų plytų.
Įtrauktas į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą

Nuotraukų autorius G. Bernatavičius

Atsiliepimai

Komentuoti