Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta

Laidojimo vietos

Valiūnų kaime, Novapolskų sodyboje, 1951-03-06 kautynėse su apsupusia MGB Alytaus r. skyriaus operatyvine grupe žuvo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos 4 partizanai: būrio vadas Juozas Laukaitis-Liūtas, g. 1927 m., Alfonsas Gervickas-Rytas, g. 1931 m., Eugenija Jogėlaitė (Kovienė)-Genė, g. 1927 m., Juozas Paukštys-Viesulas, g. 1929 m., taip pat Geležinio Vilko tėvūnijos 2 partizanai: Dainavos apygardos štabo vado pavaduotojas Česlovas Sipavičius-Vasaris, g. 1929 m., Jonas Milišauskas-Kotas, g. 1932 m., sodybos šeimininkas, partizanų rėmėjas Bolius Novapolskas, g. 1932 m.

Valiūnų k., Punios sen., Alytaus r.
GPS: 54.460644, 24.163942 (WGS)

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvo nuotraukos

Atsiliepimai

Komentuoti