Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta

Laidojimo vietos

Šioje vietoje buvusiame bunkeryje, įrengtame Strielčių k. apylinkės miške, 1947-08-13 kautynėse su MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko kareiviais žuvo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio grupės 3 partizanai: Margio grupės vadas Vytautas Subačius-Klevas, g. 1924 m., gyv. Navasodų k., grupės vado pavaduotojas Jonas Jusas-Pokštas, g. 1913 m., gyv. Strielčių k., grupės ypatingojo būrio vadas ir grupės vado pavaduotojas Juozas Šarkus-Vaitkus, g. 1917 (1908) m., Juočiškių k.

Strielčių k., Punios sen., Alytaus r.
GPS: 54.447377, 24.073627 (WGS)

Kultūros paveldo departamento Alytaus skyriaus fotografijų archyvo nuotrauka

Atsiliepimai

Komentuoti