Buvusi Simno turgaus aikštė

Aikštės, Alytaus rajonas

Kontaktai

Simno vietovės buvęs linijinis planas, susiformavęs XV a. vid., XVI a. 4-5 deš. pakito į radialinį su trimis ar keturiais keliais, susikirtusiais viename ar beveik viename taške. Manoma, jog XVII a. vid. kelyje Virbalis – Gardinas (dabartinėje Vytauto g.) ėmė formuotis išplatintos gatvės pavidalo turgaus aikštė. Radialinis planas su aikšte Centrinėje dalyje galutinai susiformavo iki XIX a. pr.
1626 metais sausio 2 d. Simnui suteiktose Magdeburgo tiesėse miestas įpareigotas turgaus aikštėje savo lėšomis pastatyti rotušę, išgrįsti aikštę ir gatves.  Prie rotušės ir aikštėje leista laisvai statyti krautuves.
XIX a. pab. – XX a. pr. Simnas garsėjo prekymečiais, kurių per metus vykdavo dešimt.
1939 m. Simno aikštėje buvo planuojama pastatyti paminklą kraštiečiui aušrininkui, poetui ir pedagogui Ksaverui Sakalauskui–Vaganėliui. Apie tai 1939 m. vasario 14 d. rašė „Lietuvos aidas“:  „Simno miestas Ksaverą Vanagėlį jau anksčiau tinkamai pagerbė – vieną gatvę pavadino poeto vardu. Dabar Simno valsč. savivaldybė, pritariama visuomenės, miestelio aikštėje nutarė Ksaverui Vanagėliui pastatyti puikų paminklą. Biustas norima atliedinti iš bronzos, o paminklo papėdą iškalti iš granito.“  Pasikeitus politinei santvarkai šiems planams nebuvo lemta išsipildyti. Prabėgus daugiau kaip 70 metų (2010 m.) aikštėje buvo pastatytas paminklas po pasaulį išblaškytiems Simno krašto vaikams, partizanams, žuvusiems, nukankintiems, sušaudytiems, ištremtiems (aut. A. Kmieliauskas). 
1969 m. Simnas paskelbtas vietinės reikšmės urbanistikos paminklu. 1996 m. Simnas ištirtas kultūros paveldo požiūriu (archit. R. Jurgilas). Išaiškinti nuo 1968 – 1969 m. urbanistikos paminklo teritorijoje  (plane ir apstatyme)  įvykę pasikeitimai. 
Šiandieninė Simno aikštė – išplatintos gatvės pavidalo, trapecijos formos plano turgaus aikštė Centrinėje miesto dalyje. Ji, kaip Simno miesto istorinė dalis, įtraukta į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Vytauto g., Simnas
GPS: 54.381574, 23.648784 (WGS)

Nuotraukų autoriai: A. Lavrėnovas, Alytaus TIC.

Atsiliepimai

Komentuoti