Vytauto Lazausko darbų paroda „Žiemos sapnas“

Parodos

Žiemos sapnas – tarsi planas visam ateinančiam gyvenimui metų bėgyje. Juk nuo žiemos prasideda ir kalendoriniai metai.