Paskaitų apie kultūros paveldą ciklas "Alytaus identiteto ženklai: kultūros paveldo įvairovė"

Seminarai

Balandžio 27d. Alytaus kraštotyros muziejuje pradedamas nemokamų šviečiamųjų paskaitų apie Alytaus miesto kultūros paveldą ciklas „Alytaus identiteto ženklai: kultūros paveldo įvairovė“. Alytus 2022 metais yra paskelbtas Lietuvos kultūros sostine. Mieste visus metus vyks daugybė įvairių kultūrinių  bei edukacinių renginių, tačiau miesto tapatybei ir vietos dvasios (genius loci) suvokimui itin svarbūs yra istoriniai kultūros paveldo objektai, gilesnis jų vertės suvokimas, interpretavimo ir sklaidos galimybės. Šešių paskaitų cikle bus analizuojamos įvairios tipologinės paveldo sritys: architektūros ir urbanistikos, archeologijos, kultūrinio kraštovaizdžio, dailės, sakralinis, istorinis, memorialinis paveldas ir jį reprezentuojantys objektai. Paskaitas skaitys Kultūros paveldo departamento atstovė dr. Margarita Janušonienė.

 

Paskaitų kalendorius:

1. Balandžio 27 d. – Alytaus miesto kultūros paveldo objektai. Tipologija, vertė, reikšmė.

2. Gegužės 25 d. – Alytaus miesto sakralinis paveldas.

3. Birželio 17 d. – Alytaus miesto archeologijos paveldas ir vykdytų mokslinių tyrimų apžvalga.

4. Rugpjūčio 24 d. – Alytaus miesto architektūros ir technikos paveldas.

5. Rugsėjo 21 d. – Tvaraus paveldo koncepcija. Restauruoti Alytaus miesto kultūros paveldo objektai.

6. Spalio 19 d. – Neįpaveldintas paveldas. Identifikavimas ir išsaugojimo perspektyvos.

Paskaitų Alytaus kraštotyros muziejuje pradžia – 16.00 val. (adresas: Savanorių g. 6, Alytus).

KPD informacija