Paroda „Nemunas lietuvių dailininkų kūryboje"

Paroda „Nemunas lietuvių dailininkų kūryboje"

Alytaus kraštotyros muziejuje pirmą kartą eksponuojama paroda iš Lietuvos dailės muziejaus rinkinių, pristatanti Nemuną Lietuvos tapyboje. Lietuviams Nemunas – jų tapatybės dalis, ašis, aplink kurią sūkuriuoja istorijos verpetai. Atsigręžti į upę, suprasti jos kalbą, nepaliaujamoje tėkmėje pajausti jungtį tarp praeities ir ateities – buvo ir vis dar yra daugelio Lietuvos poetų ir tapytojų siekis.
Parodoje „Nemunas Lietuvos dailininkų kūryboje“ pristatomi Lietuvos tapytojų, tapiusių Nemuną, kūriniai. Iš Lietuvos dailės muziejaus fondų atrinkti 35 devyniolikos autorių kūriniai. Chronologinės kolekcijos ribos – nuo 1924 iki 1988 metų. Kūriniai sukurti tradicinėmis tapybos technikomis – akvarele, guašu, aliejine tapyba. Pristatomoje kolekcijoje – klasikinės Lietuvos peizažinės tapybos pavyzdžiai. Viktoro Vizgirdos, Adomo Galdiko, Vlado Didžioko, Jono Buračo, Antano Žmuidzinavičius kūriniai atspindi tarpukario peizažinės tapybos kryptis ir tendencijas: nuo natūros kopijavimo iki romantinio simbolizmo, impresionizmo ir realizmo bruožų.
Ši paroda – tai galimybė pamatyti ir patyrinėti kokybiškos tapybos pavyzdžius. Čia galima patirti atpažinimo džiaugsmą, identifikuojant tikrus ir tik įsivaizduojamus kraštovaizdžius, mėgautis tapybos technikų įvairove.

Dr. Margarita Janušonienė

  • 09.10 - 10.06