Paroda „Fortai: spalvų invazija“

Parodos

Programoje

„Fortai: spalvų invazija“ – aštuonių fotomenininkų paroda. Tai žaismingas ir kartu rimtas bei atsakingas požiūris į kultūros paveldą per

fotografijos prizmę. Parodos darbų objektas – Kauno tvirtovė.

Parodos lankymas II-V 10-18 val. ir 1 val. iki kiekvieno renginio.

Parodos anotacija

„Fortai: spalvų invazija”
„Fortai: spalvų invazija“ – aštuonių fotomenininkų, Kauno taikomosios dailės mokyklos fotografijos absolventų: Lino Andriekaus, Audronės Armonavičienės, Jurgitos Imbrazienės, Dovilės Juknaitės, Gabrielės Klimavičiūtės, Ailando Legačinsko, Agnės Matiušaitės, Audronės Streikutės – Ketlėrienės paroda. Tai žaismingas ir kartu rimtas bei atsakingas požiūris į kultūros paveldą per fotografijos prizmę.

Parodos darbų objektas – Kauno tvirtovė. Tai poligoninio tipo gynybinė sistema, statyta 1882 – 1915 metais Kauno mieste ir jo apylinkėse. Ji buvo viena iš keturių stipriausių karinių tvirtovių Rusijos imperijoje ir atspindėjo to meto inžinerijos ir architektūros galimybes. Fotomenininkai nusprendė, kad šio unikalaus Kauno miesto ir rajono kultūros paveldo apleista dalis nėra vien tik stūgstantys griuvėsiai, šie gynybiniai statiniai alsuoja istorija ir turi savo aurą. Tad menininkai nusprendė neįprastai parodyti jų didybę ir grožį plačiajai visuomenei.

Parodoje „Fortai: spalvų invazija“ atsisakoma įprastinės Kauno tvirtovės vaizdavimo stilistikos: dokumentinio žanro, monochrominio nuotraukų pateikimo, dažniausiai vaizduojamo eksterjero. Fortus užplūsta spalvos, kurios fortifikaciniuose objektuose perteikia jų tūrį, struktūrą, išryškina detales, statinių būklę ir atmosferą. Visa tai – ne kompiuterinės manipuliacijos. Fotografuota tamsoje naudojant blykstes ir fotografinius filtrus, todėl kiekvienas išgautas kadras yra unikalus.

Paroda „Fortai: spalvų invazija“tai dviejų bendruomenių, Viešosios įstaigos Kauno tvirtovės parkas ir fotomenininkų,  susijungimo bendram tikslui rezultatas. Fotografams gidai suteikė istorines žinias apie Kauno tvirtovės paskirtį ir jo svarbą, atkreipė dėmesį į kiekvieno forto išskirtinumą, leido jiems patekti į saugomus objektus tamsiu paros metu. Pasiektas rezultatas – tai unikalus požiūris į turimą paveldą ir kartu kvietimas aplankyti bei atrasti šias pamirštas erdves.

Už bendradarbiavimą ir suteiktą pagalbą dėkojame: Viešajai įstaigai Kauno tvirtovės parkas, Kauno tvirtovės asociacijai bei jų gidėms – Vitai Valantikonytei ir Kamilei Riaubaitei, Kauno taikomosios dailės mokyklai, fotografijos mokytojams Raimundui Bulotai, Robertui Misiukoniui, Kristinai Stankuvienei- už palaikymą, idėjas ir paramą, kūrybinėms dirbtuvėms „Už rėmų“- už pagalbą realizuojant parodą, UAB Užuovėja- už kokybišką spaudą.

Parodos “Fortai: spalvų invazija“ autoriai

“Forts: invasion of colors”

“Forts: invasion of colors” is an exhibition of eight photo artists- photography graduates of Kaunas School of Applied Arts: Linas Andriekus, Audronė  Armonavičienė, Jurgita Imbrazienė, Dovilė Juknaitė, Gabrielė Klimavičiūtė, Ailandas Legačinskas, Agnė Matiušaitė, and Audronė Streikutė – Ketlėrienė.

This modern initiative can be considered as a new creating point, yet at the same time, it remains a serious and responsible approach towards our cultural heritage from the photographer’s point of view.

The main object of this exhibition is the Kaunas fortress. It is a polygon type defense system which was built between 1882 and 1915 in Lithuania’s city Kaunas and its surrounding districts. This historical heritage defines the pinnacle of the engineering and architectural capabilities of that time, furthermore, this fortress was considered as one of the four strongest strongholds of the entire Russian Empire. Photographers have decided that this unique cultural heritage of Kaunas city is not just the abandoned ruins. These defensive structures are filled with history and have their aura, so the artists decided to reveal Kaunas fortress majesty and beauty to the public in an unusual way.

In the exhibition, photographers abandoned the usual depiction of Kaunas forts, which are characterized by the documentary genre, monochromatic photographs, and frequently portrayed exteriors. Displayed Kaunas’ forts are full of various colors. These color combinations are used to convey forts’ volume and structure. In this way, colors highlight the current condition of the structures, its details, and the atmosphere. These images are not computer manipulations. All of them are shot in the dark using off-camera flashes and color filters which make each photo unique.

In the early stages of the exhibition, photographers contacted with public institution Kaunas fortress projects and its community Kaunas fortress association. Afterward, this exhibition became a common goal to promote Kaunas’ cultural heritage. Representatives of the forts’ community introduced photographers with information about the history and importance of the Kaunas Fortress. Then they highlighted the distinctiveness of each fort and allowed photographers to access protected objects. A final result is a unique approach to our heritage and a peculiar invitation to visit and discover these forgotten places.

Special thanks for collaboration and support go to all contributors: public institution Kaunas fortress projects, Kaunas fortress association and their guides Vita Valantikonytė and Kamilė Riaubaitė, Kaunas School of Applied Arts and its photography teachers: Raimundas Bulota, Robertas Misiukonis and Kristina Stankuvienė for support and ideas, creative workshop “Už rėmų” for assistance with the realization of the exhibition last but not least UAB Užuovėja also known as „Rėminimo dirbtuvės“ for high-quality prints.

Authors of “Forts: invasion of colors”