Filmas „Kalba Alytus“

Filmas „Kalba Alytus“

1990 m. kovo 11 dieną Lietuvoje atkuriama Nepriklausoma valstybė. 90-tieji didelių vilčių ir permainų metas. Socialistinę planinę ekonomiką ir ideologiją pakeitė nauji rinkos dėsniai, atgimę tautiniai idealai. Viskas kito nepaprastai greitai. Šiame virsme, chaose būta visko. Apie tai liudija beveik trys dešimtys Alytaus miesto gyventojų, aktyviai dalyvavusių besikeičiančių santykių politinėje, verslo, švietimo, sporto ir kultūrinėje erdvėje.

  • Vasario 21 - 23