VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

COM•@ | IMPROVIZACIJOS DIRBTUVĖS

Spektakliai

Nacionalinio Kauno dramos teatro edukacija - improvizacinės dirbtuvės

Trukmė: 60 min.
Bilietai: 7 €

Rekomenduojama 7 – 14 metų vaikams.

Bilietus platina teatro kasa ir Kakava.lt.

Improvizacijos dirbtuvės – tai žaidimas, kur kiekviena istorija yra unikali ir patirtis išskirtinė kiekvienam dalyviui. Tarpusavio komunikacija dirbtuvėse yra naudojama labai įvairi, vieniems kitus reikia suprasti naudojant žodžius, kūno kalbą, o kartais tik žvilgsnį. Improvizacinių dirbtuvių tikslas – paskatinti dalyvius naudoti komunikaciją kaip ekspresijos priemonę, vieną esminių tarpusavio santykių elementą. Dalyviai turi galimybę tai daryti praktiškai, panaudojant teatrinius žaidimus, laisvo žodžio asociacijos metodus ir judesio improvizaciją. Improvizacijos dirbtuvėse dalyviai naudoja žinias apie save ir pasaulį, kad scenoje galėtų sukurti įsivaizduojamą realybę konkrečioje situaciją. Per žaidimus dirbtuvėse dalyviai turi atkreipti dėmesį, ką daro kitas individas, suprasti jį neteisiant, o priimti atviru požiūriu. Vienas iš šiose dirbtuvėse naudojamų žaidimų „Taip ir“ sudaro pozityvią aplinką ir leidžia sugalvoti istorijas, paremtas prielaida, kad visi dalyviai yra teisūs. Visų teatrinės improvizacijos dirbtuvių žaidimų metu skatinamas atvirumas idėjoms. Čia leidžiama dalyviams žaisti ir atrasti save saugioje aplinkoje.

 

Edukacija įtraukta į Kultūros paso paslaugų rinkinį.