Žingeidžių išbandymas Alytaus krašto XIX a. geležinkelio tuneliais

Alytaus krašte XIX a. buvo tiesiamas geležinkelis. Keliose vietose atsirado natūralios kliūtys – upeliai. Buvo statomos pralaidos, tačiau greitai jos pramintos tuneliais, mat ilgis siekė 30 – 60 m. Šie objektai patenka ir į dviračių maršrutą „Alytus – Varėna“.   
Patarimai. Lankant tunelius prireiks kantrybės (juos surasti nėra labai lengva), tinkamos aprangos bei apavo. Būkite atidūs ir atsargūs –  reiks leistis stačiais šlaitais, įvertinkite savo galimybes. 
Moterties upelio tunelis
XIX a. pab., tiesiant geležinkelį nuo Poteronių stoties iki geležinkelio tilto per Nemuną Alytuje, 1898 m. Muiželėnų miške pastatyta pralaida-tunelis Moterties upeliui. Sparninio tipo pralaida sumūryta iš tašytų akmenų. Jos ilgis 75,05 m (61.94 m po sankasa), plotis  – 3,17 m. Portalai – tašytų stačiakampių akmenų. Pusapskritės arkos skliautas – geltonų molinių plytų, grindys – akmeninės. Vidinis pralaidos aukštis iki skliauto viršaus skirtingas: aukštupyje aukštis yra 5,03 m, žemupyje – 7,00 m. Pralaidoje yra įrengta 10 apie 0,2 m aukščio kaskadų, mažinančių srovės greitį.
Pietrytinis griovos šlaitas aukštajame pralaidos gale sutvirtintas atramine akmenų siena. Aukščiau, šalia geležinkelio vėžės, drenažo griovyje įrengtas tašytų akmenų vandens kolektorius, iš kurio betoniniu elipsės formos vamzdžiu po žeme vanduo nubėga  iki atraminės sienos. 
Pietvakarinis griovos šlaitas rimčiau nesutvirtintas, tačiau jame buvo įrengtas medinis vandens kolektorius. Vakarinio portalo skliauto spynoje (sąvariniame akmenyje) iškalta data1897. Paskutinis  datos skaitmuo perkaltas iš 6 ar 7. Sankasos aukštis virš pralaidos viršija 20 m, todėl abiejuose pylimo šlaituose įrengtos išilginės terasos (bermos).
Antrojo pasaulinio karo metu šiame tunelyje nuo lėktuvų antskrydžių slėpėsi vietos gyventojai.
Muiželėnų miškas, Alovės sen., Alytus r.
GPS: 54.388731, 24.101084(WGS)

 
 G. Bernatavičiaus nuotr.

Skernės upelio tunelis
1894 m. tiesiant pusantro varsto ilgio atkarpą nuo Poterancų (Poteronys) geležinkelio stoties į iškrovimo aikštelę buvo pastatyta Skernės upelio pralaida-tunelis. Jos ilgis 30,75 m, plotis – 4, 26 m. Sparninio tipo pralaida sumūryta iš tašytų akmenų blokų. Portalai ir sienos – stačiakampių tašytų akmenų. Pusapskritės arkos skliautas geltonų molinių plytų, grindys – akmeninės. Pralaidos aukštis iki skliauto viršaus 5,32 m.  Pralaida sudaryta iš trijų sekcijų tarp kurių įrengtos deformacinės siūlės. Pylimo aukštis nuo sąvarinio akmens apačios 4,5 m, nuo upelio lygio 9,8 m.
Šiauriniame potrale skliauto sąvaros akmuo datuotas 1894, pietinio portalo sąvaros akmenyje kirilica iškaltas upelio pavadinimas - Skernevka. 
Šiandien geležinkelio pylimo pietinis šlaitas virš pralaidos paveiktas erozijos, pralaidos pietinio portalo sparnų galai nugriuvę.
Poteronių k., Alovės sen., Alytaus r. 
GPS: 54.363281, 24.136403(WGS)

 
G. Bernatavičiaus nuotr.

Merkinės plento viadukas virš XIX a. geležinkelio
Tarp Moterties ir Skernės upelių pralaidų-tunelių yra Merkinės plento viadukas.
Tiesiant geležinkelio ruožą nuo Poteronių geležinkelio stoties apie 1894 m. pastatytas strateginio plento Alytus–Merkinė–Gardinas viadukas virš geležinkelio. Plento tiltu vadinto viaduko aukštis – 8,34 m, ilgis – 26,20 m, plotis – 7,60 m, atramos – 21 tašytų stačiakampių akmenų eilė, nuo 15 eilės išmūrytas skliautas iš geltonų plytų.
Po viaduku kadais ėjo telegrafo linija (atidesni telegrafo laidų kablius gali pamatyti ir šiandien) ir du geležinkelio keliai – pietinis į iškrovimo mazgą, šiaurinis link Alytaus.
Paupio g., Poteronių k., Alovės sen., Alytaus r.
GPS: 54.364539, 24.131582 (WGS)

  
 G. Bernatavičiaus nuotr.                                                                                             Telegrafo laidų kabliai. Alytaus TIC nuotr.

Atsiliepimai

Komentuoti