Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena Alytuje

Alytuje gegužės 20 dieną nuo 11 iki 14 valandos bus minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Jos metu vyks Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų ginkluotės ir technikos paroda. Bus vaišinama kareiviška koše.

Šventės akcentas – paminklo Dainavos apygardos partizanams šventinimo iškilmės Senamiesčio skvere. Nors paminklas pastatytas 2020 metais, tačiau dėl pandemijos iki šiol nebuvo pašventintas. Jo aukštis – 4,5 metro, paminklą puošia Vytis. Pats paminklas – tarsi iš žemės besiskleidžiantis atminimo pumpuras, kurio kompoziciją užbaigia stilizuotas Jogailaičių kryžius. Apatinėje postamento dalyje yra užrašas „Dainavos apygardos partizanams 1944–1953“, kitoje pusėje – Dainavos apygardos partizanų vertybinės nuostatos: „Tikėjimas, Laisvė, Nepriklausomybė, Santarvė“.  Paminklo autorius – G. Jonkus. 


Pagerbus šį partizanams skirtą atminimo ženklą dar galima suspėti aplankyti Alytaus krašte, Punios šile (GPS: 54.516136, 24.082996 (WGS)), esantį Lietuvos partizanų „Dainavos“ apygardos štabo vadavietės bunkerį. Jo maketą atkūrė buvęs partizanas, po bunkerio susprogdinimo išlikęs gyvas, Juozas Petraška-Patrimpas. 1992 m. birželio 1 d. atstatė Juozo Vitkaus Kauno inžinerinio bataliono kariai. Originalus jo dydis 20 kv. m. (atkurtas šiek tiek mažesnis už originalą). Jame buvo galima judėti stačiomis. Viduje buvo įrengta krosnelė. Kaminą atstojo išskaptuota pušis, kuri išorėje atrodė kaip vėtros nulaužta. Bunkeris buvo įkurtas kalnelio šlaite, prie kurio tekėjo upelis-šaltinėlis. Iki Nemuno apie 250-300 m. Tuo upeliu, kuris ir žiemą neužšaldavo, vyrai pasiekdavo į bunkerį. Buvo padarytas specialus įšliaužimas ties upeliu. Partizanas į vidų patekdavo visas šlapias, net ir žiemą. Tačiau norint išgyventi  kito pasirinkimo nebuvo.
1947 m. enkavedistams apsupus apygardos štabo bunkerį, vadas Dominykas Jėčys-Ąžuolis  ir 3 partizanai žuvo,  dar 4 partizanai buvo apsvaiginti granatomis ir paimti gyvi.

Atsiliepimai

Komentuoti