XIX a. geležinkelio Seirijų kelio viadukas

Istoriniai statiniai

Kontaktai

Tipinio 1 sieksnio ilgio geležinkelio viaduko atramos (pastatytos 1898 m.). 
Įtrauktas į Nekilnojamų kultūros vertybių registrą

Nuotraukų autorius G. Bernatavičius

Atsiliepimai

Komentuoti