Tautosakos koncertas „Leliumoj“

Koncertai

Kasmet žiema kultūros centre prasideda vaikų klegesiu, dainelėmis, pasakojimais.

Tad, Gruodžio 4 d. 12 val. nors ir virtualiai, nors ir mažesnis, tačiau vyks nuotolinis parodomasis tautosakos koncertas„Leliumoj“.

„Leliumoj“ tikslas – ugdyti jaunosios kartos domėjimąsi savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, skatinti moksleivius muzikinio folkloro šiandieninėms interpretacijoms.

Lietuvių liaudies folkloras – tai vienas ryškiausių tautos bruožų. Jis formuoja vaikų tautinį mąstymą, etninę kultūrą, pasireiškiančią per tradicijas ir papročius.