Tamsion nakcin

Sportas

Pėsčiųjų žygis lapkričio tamsoje bet kokiu oru. Užsakytu autobusu nuvyksime į starto vietą ir pėsčiomis Dzūkijos miškais (apie 80%), pamiškėm, pelkėm, raistais, kalnais ir kloniais grįšime į Alytų.
Kviečiame į maždaug pusės paros žygį miškais, raistais, laukymėmis, pamiškėmis, kalvomis, upeliais. Žygį pradėsime popiet, baigsime po pusiaunakčio. Dalyvių skaičius - ne daugiau 50.
Partizanų temos, žinoma, ir vėl nevengsime.
Šiame žygelyje, žinoma, nepasijusime taip kaip anuomet jautėsi jie. Šąlantys, medžiojami, nevalgę, permirkę, užspiesti, dūstantys žeminėse, kandami gyvių, sadistiškai kankinami, tačiau įsitvėrę į tikėjimą, žinantys kas yra priesaika, laukiantys, nepasiduodantys, tačiau bent trumpam išeisime iš komforto zonos į unksmingą ūkanotą mišką.