Elektroninis leidinys „Dzūkijos piliakalnių kelias“

Alytaus rajono Trakų krašto vietos veiklos grupės, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) ir Prienų rajono savivaldybės vietos veiklos grupė kviečia keliauti 16-os piliakalnių keliu, vingiuojančiu jų teritorijomis, ir susipažinti su čia gyvenančiais žmonėmis, puoselėjančiais savo krašto amatus, kuriančiais tradicinius dirbinius, gaminančiais patiekalus, pasakojančiais legendas.

Dzūkija pasižymi labai gražiu kraštovaizdžiu. Nors saugomų teritorijų ribos nesutampa su savivaldybių (ar VVG) ribomis, visos VVG patenka į saugomų teritorijų plotus, kuriuose gausu gamtos paminklų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų. Viena iš Saugomų teritorijų įstatymo nuostatų – sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, kita – propaguoti gamtos paveldo objektus, tarp kurių ir yra piliakalniai. Ant piliakalnių mūsų protėviai statė savo buveines, gyvenvietes, tik vėliau, apie V–VI a., jie tapo papėdės gyventojų slėptuvėmis nuo užpuolikų. Iš piliakalniuose rastų iškasenų nustatyta, kokiais amatais buvo užsiimama, kas valgoma ir t. t. Piliakalniai visada traukė žmonių dėmesį. Apie juos iki šiol pasakojami padavimai bei sakmės, kur susipina istorija, šių laikų realijos, aplinkos vertinimas, fantazija.

Leidinys „Dzūkijos piliakalnių keliu“ parengtas įgyvendinant teritorinį projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, Nr. 44TTKV-18-1-03519-PR001, kurio tikslas – skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą bei verslumą, parengiant Dzūkijos piliakalnių kelią, pritaikytą socialiniam turizmui, skatinantį keliauti savame krašte vietinius gyventojus ir pakeisti aplinką atvykstančius. Visose teritorijose yra daug piliakalnių, tačiau buvo atrinkta 16 piliakalnių (kiekvienoje teritorijoje po 4). Prienų rajono VVG buvo įtraukta tik ta teritorija, kuri patenka į Dzūkijos regioną. Keliui buvo renkami tie piliakalniai, šalia kurių veikia aktyvios bendruomenės, visais metų laikais vyksta tradiciniai renginiai, gaminami vietos patiekalai, organizuojamos vietos amatų edukacijos, čia pat gyvenantys tautodailininkai ar menininkai kuria suvenyrus. Taip kiekvienam piliakalniui buvo atrasti globėjai ir sukurtas piliakalnio produktas (legenda, patiekalas, amatas, suvenyras, pramoga ir t. t.). Šis leidinys bus pagalbininkas tiems, kurie planuoja laisvalaikį su šeimomis, artimaisiais, kurie neskuba ir nori pažinti Dzūkijos kraštą. Pateiktas visas 16-os piliakalnių kelias ir kelio dalys po 4 piliakalnius atskirose teritorijose. Tai Kelias, kuriame galima maršrutą ir užimtumo programą susikurti patiems pagal savo turimas lėšas, pomėgius, keliaujančiųjų ir dienų skaičių. Šiuo keliu galima keliauti ir automobiliu, ir dviračiu, galima susiruošti į vienos dienos kelionę ar žygį su nakvyne. Atskiri maršrutų etapai pritaikyti ir judėjimo negalią turintiems asmenims.

Ypač didelis dėmesys projekte buvo skirtas neįgaliesiems, kurie dalyvavo kelių dienų keliavimo per 4 savivaldybes maratone „Visi Dzūkijos piliakalnių keliu“ bei nakvojo kaimo turizmo sodybose, įvertino neįgaliesiems skirtą infrastruktūrą ir dabar jau tikrai žino kuriame projekto partnerių rajone kaimo turizmo sodybos ir kita infrastruktūra geriausiai pritaikyta neįgaliesiems turistams.

Elektroninis leidinys „Dzūkijos piliakalniu kelias“: http://alytausrvvg.lt/wp-content/uploads/2020/07/Dzuku-naujausias.pdf

Atsiliepimai

Komentuoti