Kościół Św. Kazimierza

W 1904 r. został wyświęcony jako cerkiew Pokrowska, po I wojnie światowej cerkiew została przekształcona w kościół. W okresie radzieckim w kościele był magazyn soli, później – ulokowano klub zakładu produkcji maszyn. W okresie Odrodzenia kościół został zwrócony dla wiernych.

Autor zdjęć G. Bernatavičius

Wygoda

Brak recenzji. Bądź pierwszy!