Kościół Przeobrażenia w Krokialaukis

Wybudowany w 1872 r. Po 27 latach kościół konsekrował biskup Antanas Baranauskas. Kościół posiada dwie wieże, z niższą prostokątną apsydą i znajdującymi się przy niej zakrystiami, trzema ołtarzami. Ołtarze oraz dzwon Kościoła Przeobrażenia w Krokialaukis zostały wpisane do Rejestru nieruchomych zabytków kultury Litwy. 

Autor zdjęć A. Lisinas

Wygoda

Brak recenzji. Bądź pierwszy!