VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Olickie umocnienie ochronne – I fortyfikacja

Budynki historyczne, Alytus

Kontakty

Carska Rosja, do której na tamten okres należało terytorium teraźniejszej Litwy, w końcu XIX w. zaczęła wzmacniać swoje zachodnie ściany. Olita została omianowana twierdzą III klasy (jedyna na terytorium Litwy): położone drogi, kolej, zbudowano wojska. Pierwszą fortyfikację zaczęto budować w 1887 r. Właśnie ona zachowała się do dni dzisiejszych w najlepszym stanie, czwartej fortyfikacji zostały natomiast tylko resztki, a druga i trzecia – zniszczone.
Fortyfikacje nie były mórowane, lecz sformowane z ziemi i wzmocnione drewnem oraz kamniami.

Autorzy zdjęć: L. Valentaitė, B. Malaškevičiūtė, A. Plonytė.

Opinie

Napisać komentarz