Programy edukacyjne na dziedzińcu rzemiosł w Alovė

Kulinarny, Dzielnica Alytus

Na dziedzińcu rzemiosł w Alovė społeczna organizacja „Susiedai“ dla interesujących się przeszłością Dzukii oferuje teatralizowany szkoleniowo – poznawczy program „Droga chleba na stół“. Odbywa się on w autentycznym XIX w. otoczeniu odtworzonej chaty miejscowego chłopa. Uczestnicy samodzielnie kształtują bochenki z ugniecionego ciasta, wypiekają je i zabierają ze sobą. 
Na tym dziedzińcu rzemiosł pielęgnowane są nie tylko tradycje wypiekania chleba. Można tu również nauczyć się wypiekać dzukijskie bułki ziemniaczane, pleść z wikliny, rzeźbić w drewnie, wyrabiać walonki z wełny oraz odlewać świece z pszczelego wosku. 

Opinie

Napisać komentarz