Выставка "Витаутас Касюлис (1918-1995): от Симнаса до Парижа".

Выставки