Tarptautinio ekslibrisų konkurso dalyvių darbų paroda „Exlibris. 100 mūsų laisvės vizijų“

Tarptautinio ekslibrisų konkurso dalyvių darbų paroda „Exlibris. 100 mūsų laisvės vizijų“

Šiais metais mažytė bet ryžtinga mūsų šalis mini išskirtinį istorinį įvykį – Valstybės atkūrimo šimtmetį. Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, siekdama pasidalinti šia žinia su laisvę mylinčiais viso pasaulio žmonėmis, surengė tarptautinį ekslibrisų konkursą. Profesionalūs Lietuvos ir užsienio šalių dailininkai buvo pakviesti sukurti knygos ženklus, įprasminančius su šia garbinga data susijusius istorinius įvykius bei asmenybes.
Į kvietimą atsiliepė 18 autorių. Mažosios grafikos kūriniai į konkursą paštu atkeliavo ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir iš Latvijos, Ukrainos, Rumunijos ir net tolimosios Meksikos.
Konkursui sukurtuose ekslibrisuose atgijo ne tik mūsų valstybei vadovavusių prezidentų portretai, bet ir daugelio Alytaus miestui svarbių asmenybių vardai ir veidai. Tai Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Juozapavičius, pokario partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, pedagogas, rezistentas Konstantinas Bajerčius, disidentas Romas Kalanta, Lietuvos kariuomenės savanoris Artūras Sakalauskas, Dainavos apygardos partizanų vadai Lionginas Baliukevičius-Dzūkas ir Domininkas (Domas) Jėčys-Ąžuolis, hipis ir talentingas poetas, priešinęsis sovietinei santvarkai Rimas Burokas, kunigas, pogrindžio leidinio „Aušra" redaktorius ir leidėjas Lionginas Kunevičius, Afganistane žuvęs Lietuvos kariuomenės seržantas Arūnas Jarmalavičius, Kovo 11-osios akto signataras, alytiškis dailininkas Vytautas Kolesnikovas.

Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos informacija

Kiti parodos