Paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“ iš kolekcininko Viliaus Kavaliausko rinkinio

Paroda „Karo gydytojų auka Nepriklausomybei“ iš kolekcininko Viliaus Kavaliausko rinkinio

Jauną Lietuvos valstybę nuo priešų gynė nepatyrę savanoriai, kovęsi su bolševikais, bermontininkais, lenkais. Kas rūpinosi sužeistais kareiviais? Tuo tikslu 1918 m. gruodžio 4 d. įkurtas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Sanitarijos skyrius – jis rūpinosi susirgusiais ir sužeistais kariais. Skyriaus vedėju paskirtas pulkininkas leitenantas Vladas Nagevičius. Gydytojai kovojo už Lietuvos laisvę, gelbėdami jaunos Lietuvos savanorių gyvybes.

Kas buvo tie medikai, pasiaukoję ir stovėję greta savanorių?  Parodoje pristatoma aukščiausiu to meto valstybės apdovanojimu – Vyties Kryžiumi –  keturiolika įvertintų karo gydytojų: Vladas Ingelevičius, Antanas Petraitis, Antanas Starkus, Borisas Strasburgas, Juozas Ūsas, Linas Janulionis, gailestingoji sesuo Ona Čebelytė, Jonas Brundza, Kristupas Gudaitis, Kazys Oželis, Vladas Nagevičius, Petras Radzvickas, Vincas Kanauka, Jonas Rimeikis.

Paroda atidaroma kovo 5 d. 17 val. Alytaus kraštotyros muziejuje. Dalyvaus jos organizatorius, žurnalistas, kolekcininkas Vilius Kavaliauskas. Paroda veiks iki kovo 15 d.

  • kovo 05 - 15
Kiti parodos