Park Regionalny Zakola Niemna

Terytorium chronione, Dzielnica Alytus

Park Regionalny Zakola Niemna znajduje się w połódniowej części Litwy, jego część należy do rejonu Oleckiego. Park założony w celu ochrony wyjątkowego zakola Niemna i krajobrazu lasu Punia, ekosystemu przyrody i zabytków spadku kulturowego. W parku znajduje się 18 rezerwatów, wiele ważnych objektów kulturowych i przyrodniczych. Według biologicznej różnorodności Park Regionalny Zakola Niemna jest jedną z najbogatszych ochranianych terytorium Litwy.

Autory zdjęć: Z. Baubonis, R. Jakaitis.

Opinie

Napisać komentarz