VšĮ Alytaus turizmo informacijos centras

Zespół krzyży na pamiątkę tragedii we wsi Klepočiai

Budynki historyczne

Pod koniec 1944 r. działa jeszcze II wojny światowej grzmiały, ale na terenie Litwy nie było aktywnych bezpośrednich działań wojennych. Związek Radziecki na różne sposoby próbował narzucić i umocnić swoją władzę. Zimą 1944-1945 na skutek nieustannego szaleństwa wojsk NKWD Litwa poniosła w całym okresie okupacji chyba największe straty. Wiele ofiar w tym czasie nie należało do ruchu oporu ani nie było związanych z podziemiem zbrojnym. Czekiści palili wsie, zabijali ich mieszkańców, klasyfikując ich jako „leśnych bandytów” lub ich zwolenników. Ich celem było zastraszenie, zatrzymanie i zniszczenie zbrojnych grup partyzanckich, które spontanicznie zaczęły działać i formować się na terenie całej Litwy. Te okrucieństwa były wykorzystywane do zastraszania miejscowej ludności, aby nie brała udziału w ruchu oporu ani go nie wspierała. W tym okresie na Litwie nie jest znana żadna tego typu kampania. Jedna z najsłynniejszych i najokrutniejszych miała miejsce 23 grudnia 1944 r. we wsi Klepočiai w powiecie olickim. Jej czas był również dobrze dobrany. św. Boże Narodzenie to święto spokoju i całej rodziny, kiedy rozłączona rodzina stara się zebrać wokół wigilijnego stołu. Spodziewano się natomiast, że partyzanci lub ukrywający się samotnie wrócą z lasu na święta. Chodziło o zniszczenie jak największej liczby młodych mężczyzn. Zagrody otoczono, mieszkańców brutalnie bito, torturowano, zabijano, a po podpaleniu budynków wrzucano jeszcze za życia do ognia.
Według pamiętników świadków, opublikowanych w 1989 r., w samej wsi Klepočiai podczas akcji karnej 23 grudnia 1944 r. spalono 21 domostw (z 32, które tam były), a 12 mieszkańców tej wsi rozstrzelano lub spalony żywcem.
Zabici wieśniacy:
Adams Baranauskas (60-70 lat),
Vaitiekus Kasiulynas (55-60 lat),
Jonas Mikalonis (60-75 lat),
Juozas Mikalonis (45 lat),
Kazys Mikalonis (niepełnosprawny 20-25 lat),
Rokas Mikalonis (50 lat),
Andrius Muzikevičius (60-65 lat),
Bronius Muzikevičius (25-30 lat),
Juozas Muzikevičius (45-50 lat),
Kazys Muzikevičius (35-40 lat),
Vytautas Muzikevičius (18-letni uczeń liceum),
Vladas Muzikevičius (50-60 lat).
Młodzi mężczyźni z okolic Ryliszki i Klepočiai, których chcieli zwerbować do wojska, ukrywali się: ani wśród zabitych, ani wśród aresztowanych nie było mężczyzn w tym wieku. Aresztowano kilkudziesięciu mężczyzn z tych wsi. Kilku zwolniono, a innych zabrano do Merkiny z rękami związanymi drutem, a stamtąd wielu wywieziono do Alytus.
W okolicach Ryliškii i Klepotiči 24 grudnia pozostali karzący, tylko nie spalili już gospodarstw (były już zniszczone), ale nadal aresztowali mężczyzn i przesłuchiwali ich (najważniejszym elementem przesłuchań było masowe bicie aresztowanych). Ocalone z pożarów konie, krowy i inne zwierzęta zostały później zebrane przez żołnierzy i przewiezione do Merkiny. Idąc dalej, ekspedycja karna dotarła do Makniūnis, Noškūnis, Galintankas, Galintėnis, Kastriškes, Vangelonis i Nemunaitis.
w 1944 23 grudnia W północnej części gminy Merkina w Panemuni karzący spalili 45 domostw i zabili 23 mężczyzn.
Tylko w tym regionie pod koniec grudnia 1944 r. w Boże Narodzenie oddziały NKWD i jednostki samoobrony otoczyły wsie położone między Ryliszki a Niemnajtom. Spalili i zabili mieszkańców Klepočiai, Lizda, Ryliškii, Druskienniki, Taručioni, Mižonii, Pieriszkii, Vabalii, Ferma, Dubrii, Vertelkii i innych wsi. Brutalnie zabito 37 osób, spalono około 70 domostw.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń w 1990 r. postawiono drewniane krzyże , w miejscu, gdzie stała zagroda zamordowanego Vaitiekusa Kasiulynasa.

GPS: 54.203670, 24.000524 (WSG)

Autorzy zdjęć: V. Skendelis, V. Strumskienė.

Opinie

Napisać komentarz