Krajoznawczo – etnograficzna ekspozycja „Punia w biegu wieków”

Muzea i galerie, Dzielnica Alytus

Kontakty

Jak się skontaktować?:

Krajoznawcza ekspozycja etnograficzna „Punia przez wieki“ przedstawia historię miasteczka, szkoły i miejscowej ludności. Ozdoba ekspozycji - artykuły gospodarstwa domowego z XIX w. i początku XX w., przekazane przez mieszkańców miasteczka Punia.
Swoją wizytę prosimy zgłosić zawczasu.

Autor zdjęć L. Valentaitė-Gudzinevičienė

Opinie

Napisać komentarz