Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pivašiūnai

Kościóły, Dzielnica Alytus

Wybudowany w 1825 r. Wewnątrz kościoła znajduje się rzadko gdzie na Litwie spotykany ołtarz, który można obejść dokoła. Na ołtarzu jest zawieszony słynący z cudownej mocy obraz Najświętszej Marii Panny, który w 1988 r. kardynał V. Sladkevičius ukoronował koroną sprezentowaną przez papieża Jana Pawła II oraz nadał tytuł Pociechy dla Zasmuconych. Kościół w Pivašiūnai został włączony do szlaku pielgrzymko
wego Jana Pawła II na Litwie. W miejscu pierwszego kościoła w XIX w. wybudowano kaplicę. 

Autorzy zdjęć: G. Bernatavičius, A. Lavrėnovas, Z. Stankevičienė, J. Struckienė.

 

Opinie

Napisać komentarz
  • re
    remigijus
    2019-08-15

    Garbe tam kuris ateina Viespaties vardu Amen