„Pamiętając Jurgisa Kunčinasa”. Wieczór literacko-muzyczny poświęcony 75. rocznicy J. Kunčinas

Parties