Otwarcie wystawy Arvydasa Švirmickasa „Malarstwo (kolor i uczucia)”

Wystawy